Kommunestyret 21.06.23

Dato
21. juni 2023
Tid
15:00 - 18:00
Sted
Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Møtedokumenter (Publikum)   

Protokoll som PDF (PDF, 373 kB)

MERK! Ingen direktesending på grunn av feil på teknisk anlegg!
​​​​​

 

 

 

Taletid:

Ordføreren vil foreslå at det for dette møtet gis taletid på 3 minutter for innlegg og 30 sekunder på replikker. 

Oppmøte kommunestyret 21.06.2023 (32 + 3 av 35)

Oppmøte kommunestyret 21.06.2023 (32 + 3 av 35)
Navn Parti Funksjon Møter for/merknad
Anita Ravlo Sand SP Ordfører
Nina Bakken Bye H Varaordfører
Nina Elisabeth Berget AP Medlem
Astrid Juberg Vordal AP Medlem
Vegard Austmo AP Medlem
Khalil Obeed AP Medlem
Tone Wanderås AP Medlem
Tone Jørstad AP Medlem
Knut Holmen AP Medlem
Per Espen Aunan AP Medlem
Stig Ove Sommervoll AP Medlem
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Medlem
Asbjørn Brustad SP Medlem
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem
Morten Langdal SP Medlem
Kristian Saxhaug SP Medlem
Frode Lund SP Medlem
Line Thorsen Bratli SP Medlem Permisjon fra kl. 17
Torbjørn Stormoen SP Medlem
Eirik Rønning SP Medlem
Randi Haugskott SP Medlem
Kim Karim Nilssen H Medlem
Lars Erik Ertsås H Medlem
Gunnar Morten Løvås SV Medlem
Jostein Trøite SV Medlem
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem
Geir Tore Persøy FRP Medlem
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem
Nina Egenæs Groven KRF Medlem
Kjartan Gjelvold MDG Medlem
Einar Dahlum  Rødt Medlem
Karl Meinert Buchholdt V Medlem
Lars Kvale AP Vara 10 Møter for Robert Svarva
Rolf Inge Elvbakken AP Vara 12 Møter for Gaute Børstad Skjervø
Siv By SP Vara 2 Møter for Bratli fra kl. 17.
Anette Bartnes Dalheim SP Vara 10 Møter for Saxhaug fram til kl. 17.
Johan Dahle Fossan KRF Vara 1 Møter for Magne Nydal

Varamedlemmer

 

Dokumenter:

Uttalelse fra eldrerådet, 13.6.23, sak 18/23 Nytt reglement for Levanger ungdomsråd (PDF, 40 kB)

Uttalelse fra eldrerådet, 13.06.23, sak 19/23, Evaluering av brøyteordningen i Levanger sentrum vinteren  2022/2023 (PDF, 46 kB)

Uttalelse fra eldrerådet, 13.06.23, sak 20/23, Strateginotat Levanger kommune – økonimiplanperioden 2024-2027 (PDF, 90 kB)