Formannskapet 07.06.23

Dato
7. juni 2023
Tid
13:00 - 16:15
Sted
Formannskapssalen, Levanger rådhus

 

 

 

Orienteringer

 

  • Status bosetting av flyktninger v/enhetsleder Innvandrertjenesten Rune Leirset | Presentasjon (PDF, 169 kB)
  • I forbindelse med sak 85/23 Tertialrapport 1. tertial 2023 vil det bli gitt en orientering v/kommunedirektør Peter Ardon og økonomisjef Arnstein Kjeldsen | Presentasjon (PDF, 503 kB)

Oppmøte formannskapet 07.06.23

Oppmøte formannskapet 07.06.23
Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf Permisjon fram til ca. kl. 14.30
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf
Robert Svarva ap medlem ap
Nina Berget ap medlem ap
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v
Geir Tore Persøy frp vara 1 sp/h/frp/krf Møter for Anita Ravlo Sand fram til ca. kl. 14.30

Varamedlemmer