Eldrerådet 13.06.2023

Tidsplan for dagen:

08.15 – Orientering om gatebruksplanen v/Antonios Markakis (30 min)
08.45 – 10.30 Ordinære saker behandles
10.45 - Avgang med ferje til Ytterøy
11.30 – Orientering/omvisning Ytterøy helsetun
12.30 – Møte med samarbeidsutvalget på Ytterøy og Helselaget 
14.35 eller 16.10 – retur fra Ytterøy

Dato
13. juni 2023
Tid
8:15 - 10:30
Sted
Møterom 1045, Levanger rådhus

Møtedokumenter (eInnsyn)

Protokoll (PDF, 173 kB)

Send e-post til faste medlemmer

Meld forfall

Oppmøte - Eldrerådet 13.06.23
Navn Funksjon Møter for/merknad
Odd-Harald Bjørnøy Leder
Guri J. Skjesol Nestleder
Olaug Husby Medlem
Ivar Haarstad Medlem
Berit Lyngen Medlem
Marit Røkkum Medlem
Hans-Fredrik Donjem Varamedlem Møter for Brit Saltvik