Søk etter arealplaner

 

I denne utgaven av kartportalen tegnes kommuneplanen og reguleringsplanene i Levanger kommune. I tillegg kan du velge å få opptegnet bl.a. eiendomsgrenser, bygninger, veger, samt flyfoto fra 1950-tallet og fram til i dag. Du kan søke etter adresser og gnr/bnr. Det er kobling fra kartet til planregisteret hvor bestemmelsene til planen ligger.

Kartportal Arealplaner - Levanger 

 

 

I planregisteret finner du alle kommune- og reguleringsplanene inklusive plankart og planbestemmelser. Du finner både gjeldende planer, og utgåtte og opphevede planer.

Planregister - Levanger 
​​​​​​

 

 

 

 

​​

 

Kart på mobil og nettbrett

Levanger kommune sine kartdata er tilgjengelig på mobil og nettbrett via appen Kommunekart. Her finner du reguleringsplaner, kommuneplaner, eiendomskart, arealressurser, biologisk mangfold, friluftsliv og lokalhistorie.

Kommunekart  Google Play (Android)

Kommunekart  App Store (iPhone/iPad)