Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 9.11.2022 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at Detaljregulering for Østborg kryssingsspor (sak 57/22) sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn. 

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 9.11.2022 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at Detaljregulering for Ronglan kryssingsspor (sak 56/22) sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn.