PLANVEDTAK   

Levanger kommunestyre har i møte den 19.10.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering Gråmyra næringspark. 

PLANVEDTAK  

Levanger kommunestyre har i møte den 19.10.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering - Høttvollen hyttefelt.