Kart

 

I kartportalen finner du de mest oppdaterte kartene og planene for Levanger kommune. Inneholder bl.a. eiendomsgrenser, kommune- og reguleringsplaner, samt flyfoto fra 1950-tallet og fram til i dag. Du kan søke etter adresser og gnr/bnr.

Kartportal - Levanger 

 

​​

 

I denne utgaven av kartportalen tegnes kommuneplanen og reguleringsplanene i Levanger kommune. I tillegg kan du velge å få opptegnet bl.a. eiendomsgrenser, bygninger, veger, samt flyfoto fra 1950-tallet og fram til i dag. Du kan søke etter adresser og gnr/bnr. Det er kobling fra kartet til planregisteret hvor bestemmelsene til planen ligger.

Kartportal Arealplaner - Levanger 

 

 

I planregisteret finner du alle kommune- og reguleringsplanene inklusive plankart og planbestemmelser.

Planregister - Levanger 
​​​​​​

 

 

I denne løsningen finner du flyfoto i flere årganger over Levanger kommune.  De eldste er fra 1950. Du kan velge år ved å trykke på Bakgrunn-knappen nederst til venstre i kartportalen.

Flyfoto

 

 

​​

 

I denne løsningen finner du alle skråbildene fra Widerøe-arkivet plassert i et kart. Bildene er fra 1950- (sort/hvitt) og 1960-tallet (farger).

Widerøe-arkivet 

Kart på mobil og nettbrett

Levanger kommune sine kartdata er tilgjengelig på mobil og nettbrett via appen Kommunekart. Her finner du reguleringsplaner, kommuneplaner, eiendomskart, arealressurser, biologisk mangfold, friluftsliv og lokalhistorie.

Kommunekart  Google Play (Android)

Kommunekart  App Store (iPhone/iPad)

 
 
 
 
 

Kjøp av kart og byggesakstjenester

Kjøp av kart og byggesakstjenester