Taksering av eiendom

NB!

Fra 01.03.2023 blir det vedtatt ny eiendomsskattetakster for Levanger kommune. Mer informasjon kommer. 

 

Tomteareal, bygninger (areal og tilstand) sammen med eiendommens beliggenhet bestemmer hvor stort takstgrunnlaget blir.

I føringsinstruks for matrikkelen står regler for hvordan areal beregnes for eiendomsskatt:

Matrikkelen - kartverket

 

Levanger kommune bruker føringsinstruksen i Matrikkelen samt Norsk Standard (NS 3940) ved registrering av bygg i Matrikkelen: Måleregler ved taksering av eiendomsskatt (PDF, 296 kB)

 

Slik utarbeides den kommunale taksten: Utarbeiding av kommunal takst (PDF, 179 kB)

 

Sonekart for Levanger kommune (gjeldende tom. 31.12.2022): Sonekart Levanger kommune (PDF, 15 MB)

 

Generelt 

Frittliggende bygning med bruksareal mindre 15 m² medtas ikke i beregningen.

 

Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

 

Sonefaktor brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen, de forskjellige sonene vises i Sonekart.

 

Festetomter

Festeren er ansvarlig for eiendomsskatten av tomtas verdi uavhengig av hva som måtte være avtalt om festetid.