Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

  • Skattesats for næring i 2022 er 4,5 promille.
  • Skattesats for bolig- og fritidseiendommer i 2022 er 4 promille.

Fra og med 1. januar 2020 er grunnlaget for eiendomsskatt senket med 30% for bolig- og fritidseiendommer. Se eiendomsskattelovens §8A-2 (1) annet punktum.

NB!

Fra 01.03.2023 blir det vedtatt ny eiendomsskattetakster for Levanger kommune. Mer informasjon kommer. 

 

Faktura og betaling

Fakturering og betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer er hovedsakelig fordelt på 3 terminer, men mulighet for 12 terminer etter søknad.

Månedlig fakturering
Kommunale gebyr faktureres hjemmelshaver som standard med 3 terminer:
1.termin forfall 20.mars gjelder januar-april samt oppgjør med fjoråret for eiendommer med vannmåler
2.termin forfall 20.juni gjelder mai-august
3.termin forfall 20.september gjelder september-desember

Levanger kommune tilbyr som et alternativ til 3 terminer fakturering av kommunale gebyr i 12 terminer. Forfall den 20. hver måned og fakturaen gjelder den måneden den har forfall.
Utfyllende informasjon, bl.a. kriterier, og skjema for innmelding med ønske om 12 terminer finner du her 
Feie- og tilsynsgebyr, eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrene faktureres samlet.

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent mandag-fredag klokka 09:00-15:00.

Telefon: 74 05 25 00
E-postadresse: postmottak@levanger.kommune.no
Postadresse: Levanger kommune, Eiendomsskatt, postboks 130, 7601 Levanger.