Levanger by- og bygdelab

Levanger by- og bygdelab er et nettverk og ei ressursgruppe for lokallag i både by og bygd i Levanger kommune. 

Innherred regionråd er prosjekteier​ for satsingen Heia Innherred. Snåsa, Levanger, Inderøy, Verdal og Steinkjer er alle med på dette prosjektet. 

I tillegg har Levanger kommune igangsatt et lokalt initiativ; Levanger by- og bygdelab, som skal være et nettverk og ei ressursgruppe for aktive lokallag i hele Levanger. 

Levanger kommune ønsker å tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere næringsliv og lag/foreninger. Hvert lokallag kan melde inn saker, stille spørsmål og komme med forslag, blant annet gjennom Levanger by- og bygdelab. Og ikke minst hente inspirasjon og dele erfaringer med hverandre. 

Oppstartsmøte 4. mars

​Vi inviterer til felles møte for alle "lokallag" på Rådhuset mandag 4. mars. Invitasjon er sendt på epost eller via telefon.