Vilkår for lån og leie av kommunens lokaler

Kommunale lokaler i Levanger er en del av felleskapets eie, og skal stilles til disposisjon for aktiviteter som skapes og drives av kommunens innbyggere.

For å bruke kommunens lokaler gjelder følgende vilkår: 

 • Det kreves at ansvarshavende er over 18 år.
 • Leietager har ansvar for å sikre at uvedkommende ikke kommer inn i bygget.
 • All skade, uhell eller ødeleggelse bekostes av leietager.
 • Lokalet skal ryddes og overleveres i like god stand som det ble overtatt
 • Utløses brannalarm eller andre alarmer er leietager ansvarlig for det, også økonomisk
 • Det er ikke tillatt å bruke rusmidler eller å være på kommunale områder i påvirket tilstand. Oppbevaring av rusmidler er forbudt.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller bruke åpen ild i kommunale eller uteområde. Levanger kommune er en røykfri kommune. Dette gjelder også uteområder.
 • Dører og vinduer skal være lukket og låst etter bruk.
 • Nøkkel hentes og leveres til avtalt tidspunkt. Tapt nøkkel utløser erstatning til selvkost.
 • Branninstruks og brannreglement skal være lest og gjennomgått. Ved overnatting må brannvesenet varsles minst 2 uker i forveien.
 • Særskilte regler ved overnatting. Ta kontakt med servicekontoret@levanger.kommune.no for nærmere info. 
 • Hvis kommunen (skolen) har behov for lokalet til eget bruk, prioriteres dette. Varsel fra kommunen/skolen min. 4 uker i forkant. Dette gjelder hverdager.
 • Leietaker er selv ansvarlig for tilgang til førstehjelpsutstyr.
 • Avbestilling av lokaler må gjøres minst 1 uke i forveien. Senere avbestilling kan medføre gebyr.