Ekne barnehage

Ekne barnehage ligger på Haugen, vi ligger ca. 500 meter fra Ekne skole på toppen av boligfeltet, med forsamlingshuset som nærmeste nabo.

SØK PLASS

Vi er glad i bygda vår og bruker det vi har aktivt, gjennom året er vi mye ute på tur ved sjøen, på naturlekeplassen eller på lengre skogsturer i nærmiljøet. Vi har mange turmål som kan passe for all e aldersgrupper.

Barnehagen ble bygget i 1987, men har gjennom årene blitt bygget ut og oppgradert, høsten 2022 holder vi på å endre blå avdeling der vi deler av til et grupperom og får lagt lydplater i tak og på vegger.  Uteområdet er delt i 3 deler og vi har skjermet område for småbarnsavdelingen.

Vi fyller nå ca. 50 plasser fordelt på 35 barn i alderen 0-6 år. Vi har 3 avdelinger som vi deler inn i 1-2 åringer, 2-3 åringer og 4-5 åringer, det er nå 9-18 barn på hver avdeling.

Her finner du oss