Ekne barnehage

Ekne barnehage ligger på Haugen, vi ligger ca. 500 meter fra Ekne skole på toppen av boligfeltet, med forsamlingshuset som nærmeste nabo.

Vi er glad i bygda vår og bruker det vi har aktivt, gjennom året er vi mye ute på tur ved sjøen, på naturlekeplassen eller på lengre skogsturer i nærmiljøet. Vi har mange turmål som kan passe for all e aldersgrupper.

Barnehagen ble bygget i 1987, men har gjennom årene blitt bygget ut og oppgradert, høsten 2022 holder vi på å endre blå avdeling der vi deler av til et grupperom og får lagt lydplater i tak og på vegger.  Uteområdet er delt i 3 deler og vi har skjermet område for småbarnsavdelingen.

Vi fyller nå ca. 50 plasser fordelt på 35 barn i alderen 0-6 år. Vi har 3 avdelinger som vi deler inn i 1-2 åringer, 2-3 åringer og 4-5 åringer, det er nå 9-18 barn på hver avdeling.


Åpningstid

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.  På sommeren har vi stengt de to siste ukene i juli, barn og personal tar 4 uker ferie i forbindelse med disse ukene.
Åpningstid er fra kl. 07.00 - 16.15. Vi har åpent til kl. 16.30 ved meldt behov.

 

Barnehagen har stengt følgende dager for planlegging:

09.06.2023
15.08.2023

16.08.2023
29.11.2023
02.01.2024
08.03.2024
10.06.2024

 

Kontaktinformasjon

Styrer                         98 90 43 65

Blå avdeling               40 42 79 22               45 63 87 68

Grønn avdeling         47 45 04 04

Lilla avdeling             47 97 56 08

 

Her finner du oss

Fokusområder

 

Vår visjon er «Lek og læring i trygge omgivelser»

Vi legger vekt på å benytte det lokalmiljøet har å by på, skogen, sjøen, skolen, landbruk og næringsliv. Vi mener det er viktig å la barna å kjenne glede av å høre til i et trygt lokalmiljø der vi tar vare på hverandre og omgivelsene.  Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med sjøen, fjellet, skogen, skolen, butikken kirken, Falstadsenteret og Falstadskogen i gangavstand. I tillegg er vi omgitt av gårder med ulik drift. Vi er mye ute på tur og i barnehagen.

Vi er opptatt av at barnehagen skal være et trygt og godt sted å være, at barn og voksne blir kjent på tvers av avdelingene ved at vi hjelper hverandre, lar barna gå på besøk og i felles aktiviteter gjennom barnehageåret. Et godt samarbeid på tvers av avdelinger bidrar til å skape gode overganger når barna bytter avdeling.

Vi har siden våren 2021 hatt et samarbeid med Staup og Bjørnang barnehage som vi kaller barn og rom. Vi ønsker at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

REKOM:
Naturlekeplassen har vi som felles utviklingsarbeid for hele barnehagen, vi ønsker å videreutvikle området med flere installasjoner og slik danne arena for gode møter mellom barn og voksne.

KUMBA: 2021 – 2024  (Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen) 
Prosjektet ledes av professor Monica Seland. Det er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, Espira, Levanger Kommune, Nord Universitet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, samt 2 internasjonale partnere fra Danmark og Irland. 

- Målet til prosjektet er å utvikle et godt verktøy som barnehagene selv kan bruke til å jobbe med kvalitet i egen barnehage. Det skal inkludere både intern vurdering som barnehagen gjør selv, og ekstern vurdering på tvers av barnehagene. Barnas stemme skal også ivaretas, og verktøyet skal være basert på rammeplan for barnehager. 

Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet, med barnehagelærere som medforskere.  Ekne barnehage er en del av dette forskningsprosjektet som starter høst 2021 og varer til høsten 2024. En pedagog deltar som medforskere i prosjektet.

Årsplan og virksomhetsplan

Årsplan 2022-2023 - Ekne barnehage (PDF, 3 MB)

Virksomhetsplan for Ekne barnehage 2021 2025 (PDF, 3 MB)

Forelder? 

Dialog med barnehagen

Vedtekter