Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT-tjenesten)

PPT-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere.

PPT hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker

 

Slik henviser du til PPT

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan alle henvise til PPT.

Henvisning av barn til PPT

 

 

Kontaktpersoner PPT

Kontaktpersoner PPT
Skoler / Barnehager Kontakt PPT Telefon Epost
Avdelingsleder PPT Jan Gunnar Johnsen 91 71 13 16 jajh@levanger.kommune.no
Logoped førskole Jon-Asle Tronstad 40 40 98 22 jat@levanger.kommune.no
Logoped grunnskole Marieke Scherjon 40 40 99 03 marieke.scherjon@levanger.kommune.no
Ekne Barneskole Line Halland Gresdal 45 97 15 83 line.gresdahl@levanger.kommune.no
Frol barneskole Inger Marie Hynne Kvaal 40 40 97 85 inger.kvaal@levanger.kommune.no
Halsan barneskole Marieke Scherjon 40 40 99 03 marieke.scherjon@levanger.kommune.no
Levanger ungdomsskole Rolv Sandø 40 03 50 22 rolv.sando@levanger.kommune.no
Markabygda montessoriskole Camilla Govasli Altø 40 40 97 66 camilla.alto@levanger.kommune.no
Nesheim skole Camilla Govasli Altø 40 40 97 66 camilla.alto@levanger.kommune.no
Skogn barne og ungdomsskole 1 - 7 trinn Line Halland 7 - 10 trinn Erik Byre Guddingsmo 40 40 97 81 - 40 40 97 81 line.gresdahl@levanger.kommune.no; erik.guddingsmo@levanger.kommune.no
Vårtun skole Erik Byre Guddingsmo 40 40 97 81 erik.guddingsmo@levanger.kommune.no
Ytterøy barne og ungdomsskole Marieke Scherjon 40 40 99 03 marieke.scherjon@levanger.kommune.no
Åsen skole Ingvild Hagerup Indal 40 40 02 84 Ingvild.indal@levanger.kommune.no
Levanger voksenopplæring Rolv Sandø 40 03 50 22 rolv.sando@levanger.kommune.no
Barnehager Bente Stene Ingvild Hagerup Indal 40 40 98 06 40 40 02 84 Bente.Stene@levanger.kommune.no; Ingvild.indal@levanger.kommune.no