Vaksinasjonskontor

Vaksinering

Vaksinasjonskontoret gir råd og veiledning om vaksinering / revaksinering. De fleste reisende bør vaksinere seg mot ulike sykdommer, avhengig av bostandard, oppholdstid og reisemål.

Bestill time

Kontakt oss på: 

Tlf. 90 29 73 44 onsdag og fredag fra kl. 09.00 - 14.00 eller vaksinasjonskontoret@levanger.kommune.no  

Åpningstider vaksinering: Åpningstid: Tirsdag og torsdag.                                                                                 

Husk å bestille time i god tid før du skal ut og reise

Hvilke vaksiner bør jeg ta?

På Folkehelseinstituttet finner du oppdatert informasjon om hvilke vaksiner du bør ta når du skal ut og reise.

Vi reiser mer og mer på ferie og i jobbsammenheng til utlandet. Jo tidligere man er ute med reiseforberedelser, jo bedre.

Det kan være behov for vaksiner og annen beskyttelse mot smittsomme sykdommer hvis man skal reise til land med smitterisiko.

For enkelte reisevaksiner må man noen ganger starte vaksineringen minimum 6 uker før avreise.

NB! Bestill time i god tid før du skal reise.
Ta med vaksinasjonskort om du har dette.

 

Influensavaksinering 2022

Influensavaksiner kommer til Levanger i uke 42 og vaksinering vil tidligst starte i slutten av uke 42.

Det er fastlegekontorene som setter influensavaksiner. Man må selv følge med på hjemmesidene til sitt fastlegekontor for nærmere opplysninger om tidspunkt for influensavaksinering og hvordan en bestiller seg time til dette.  Pris på vaksinen bestemmer de selv, men prisen ligger på ca 300 kroner.

 

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Du kan også skrive ut vaksinasjonskort.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oversikt over vaksiner for barn

Barnets alder

Vaksinasjon mot

3 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib) Pneumokokksykdom
5 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib)
12 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib) Pneumokokksykdom
  Tuberkolose (BCG) 1. dose for barn i definerte risikogrupper
2. klasse (7-8 år) Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV)
6. klasse (11-12 år) Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
7. klasse jenter (12-13 år) Humant papillomavirus (HPV), 3 doser (Vaksine mot livmorhalskreft)
10. klasse (15-16 år) Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet født 1998)
  Tuberkolose (BCG) 1. dose for barn i definerte risikogrupper
 

Hepatitt B, 3 eller 4 doser for barn i definerte risikogrupper

 

Koronavaksinering

 

KORONAVAKSINERING

Koronavaksine: Det anbefales oppfriskningsdose til:

 1. Alle personer 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
 2. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp:
 3. Alle personer 18-64 år

 

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
 •  
 1. Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom:
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
 •  
 1. Oppfriskningsdose til gravide
 • Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

 

Alle personer 18-64 år

Covid-19: Bør du som er mellom 18 og 65 år og ikke har underliggende risiko ta en oppfriskningsdose (fjerde dose)?

Kort oppsummert så er dette ikke anbefalt av Folkehelseinstituttet (FHI), men du har mulighet til dette dersom du likevel ønsker det.

Mer utfyllende kan det sies at FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 som lav i aldergruppen 18-64 år uten underliggende risiko.

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være svært begrenset fordi vaksinasjonsdekningen er høy og mange nylig har gjennomgått infeksjon. FHI vurderer derfor at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå IKKE anbefales oppfriskningsdose. Enhver vaksine kan ha bivirkninger, milde eller mer alvorlige (sjeldent). FHI anbefaler likevel at det åpnes opp for at personer i aldersgruppen 18-64 år KAN få ny dose dersom de ønsker det, selv om de sannsynligvis ikke vil ha vesentlig nytte av denne. Folkehelseinstituttet anbefaler at tilbud om vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til denne gruppen settes i gang når kommunen anser å ha gitt et tilstrekkelig tilbud til aldersgruppen 65 år og eldre og 18-64 år i risikogruppene.

For Levanger kommune sin del blir dette tidligst fra 1. februar 2023.

 

Når kan du få vaksinen:

 • Det bør gå minimum 3-4 mnd. fra tilfriskning etter gjennomgått koronasykdom til ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons på vaksinen.
 • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 • Vaksinering vil foregå på vaksinasjonskontoret, 2. etasje, Levanger rådhus, tirsdager mellom 08.30-14.00

 

Vaksinene gir god effekt mot koronasykdom som er så alvorlig at det trengs sykehusbehandling. Det betyr at hvis du får koronavirussykdom selv om du er vaksinert, kan vaksinen bidra til mildere sykdom. Beskyttelsen koronavaksinen gir svekkes over tid. Ved å ta en oppfriskningsdose, får du mer langvarig beskyttelse. Det kan også gi en bredere beskyttelse, som kan gjøre deg bedre rustet mot nye varianter av viruset.