Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel, og et tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon

Kontakt oss

 

Levanger helsestasjon
Nesset distrikt
Kontorsted Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
Tlf. 740 52 787
Åpningstid: Tirsdag og onsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Marit Molde

Lege: Ingrid Edna Hildum                                                          

Levanger helsestasjon
Frol distrikt
Kontorsted Levanger rådhus
Tlf. 740 52 787 eller  740 52 500
Åpningstid: Tirsdag og torsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Anne Britt Aunemo Reitan

 Lege: Ingrid Edna Hildrum                                   

Levanger helsestasjon
Kvilstad og Halsan distrikt
Kontorsted Levanger Rådhus
Tlf. 740 52 787 eller 740 52 500
Åpningstid: Tirsdag og torsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Sidsel Skjærvø          

Lege: Ingrid Edna Hildrum                                           

Levanger helsestasjon
Sentrum og Ytterøy distrikt
Kontorsted Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
Tlf. 7400 52 787 eller 740 52500
Åpningstid: Tirsdag og torsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Linda Garstad Holmstrand.                                 

Skogn helsestasjon
Skogn distrikt
Kontorsted: Skogn Helsetun
Åsvegen 5, 7620 Skogn
Tlf. 740 53 930
Åpningstid: Tirsdag og torsdag 08.00-15.00
Helsesykepleier: Torill Hallberget.                                                     

Skogn helsestasjon
Åsen, Holåsen distrikt
Helsesykepleier: Merethe Hovstein-Schjetne
Ekne, Nossum og Markabygda
Helsesykepleier: Merete Haugom
Kontorsted: Skogn Helsetun
Åsvegen 5, 7620 Skogn
Tlf. 740 53 930
Åpningstid: Tirsdag og torsdag 08.00-15.00
Lege: Andreas Storeheier