Familieteamet

Trenger familien din råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? 

Å være en familie kan være både fint og utfordrende på samme tid. Foreldrerollen kan til tider være krevende og samspillet med egne barn kan bli satt på prøve. Det kan da være vanskelig å se muligheter og å finne løsninger alene. 

Familieteamet er et lavterskeltilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år. Vårt mål er å forebygge vansker gjennom tidlig hjelp og støtte. Teamet er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra Barne- og familietjenesten og Enhet barnehage. For tiden bestående av helsesykepleier, psykologer, barnevernspedagog, spesialpedagoger og sosionom.  

Når du tar kontakt med Familieteamet, drøfter teamet sammen hvilken hjelp som kan passe for deg.  

Hva kan du få hjelp til?  

  • Noen å snakke med. Ditt behov avgjør 

  • Råd og veiledning, for eksempel utfordringer med samspill, grensesetting og det å være foreldre 

  • Veiledning i en vanskelig livssituasjon 

  • Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet. Vi kan være din los i systemet 

  • Samarbeid med andre aktuelle tjenester som for eksempel barnehage, PP-tjeneste, helsestasjon, barneverntjenesten, NAV, psykisk helsetjeneste med mer. 

 

Hvordan ta kontakt?  

Foreldre kan ta kontakt selv, eller via andre (for eksempel barnehage, helsestasjon m.m.) som henvender seg til oss for deg. 

Tjenesten er gratis.  

Henvendelse familieteamet

 

 

Telefon/e-post:  

Familieteamet@levanger.kommune.no 

99 44 13 80 Koordinator, Trude Matberg 

98 47 73 75 Avdelingsleder, Eli Kristin Johansen