Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge 0-18 år

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge i Levanger kommune, 0-18 år.

Kontakt oss

Besøksadresse: 
Postadresse:  Håkon den godes gt. 30, 7600 Levanger

Epost: ergo.fysio.barn@levanger.kommune.no 
                                                                                                                                  
 

 

Henvisningsskjema