Vil du skape en bedrift? Søk næringsfondet

Næringsfondet i Levanger lyser nå ut årets søknadsrunde med søknadsfrist 26. mai.

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke om støtte til markedsutvikling, kompetanseheving, produktutvikling og nyetableringer som skaper vekst og styrker bedriften. Fondet er i år på 536.000 kroner.

Mer om fondet finner du på nettstedet regionalforvaltning.