Varsel om utslipp

I sammenheng med utskifting av innløpskum til Levanger avløpsrenseanlegg er det nødvendig å la urenset avløpsvann gå direkte til vassdrag og sjø fra pumpestasjoner i Levanger sentrum og omegn, samt fra Levanger avløpsrenseanlegg.

Dato for utslipp er tirsdag 24.01.2023

Utslippet er antatt å inntreffe i perioden fra kl. 07:00 til 15:00