Samisk navn på Levanger - Levangke

I kommunestyret 14. desember 2022 ble Levangke vedtatt som samisk navneform for bynavnet Levanger. Vedtaket er ikke påklaget, og vedtaket er endelig. Levangke er nå registrert i sentralt stedsnavnregister i Kartverket.

Søknad om Levangken tjîelte som samisk navn på Levanger kommune er sendt Kommunal- og distriktsdepartementet.