Pårørendeskole demens, våren 2024

Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom.
Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Informasjon og påmelding - frist for påmelding 1.4.24