Fjellstyrene i Levanger- Søknad om tilskudd allemennyttige formål og næringsformål i 2023

Frist for å søke tilskudd til allmennyttige formål for 2023 er 5. mai. Søknadsfrist for eventuelt ubrukte midler settes til 1. september 2023.

 

SØKNAD TILSKUDD ALLMENNYTTIGE FORMÅL 2023

Frist for å søke tilskudd til allmennyttige formål for 2023 er 5. mai. Søknadsfrist for eventuelt ubrukte midler settes til 1. september 2023.

Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål:

 1. Fjellstyret har bevilget kr. 20 000,- for 2023 som kan benyttes til allmennyttige formål.
 2. Midlene skal gå til aktiviteter for barn og unge i Grønning -, Ørndal -, Lynum - eller Migen statsallmenning som angår; jakt, fiske, friluftsliv, idrett, musikk m.m.
 3. Andre tiltak som kommer hele bygda til gode.

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

Send søknaden til skogn@fjellstyrene.no 5. mai 2023.

 

 

 

SØKNAD TILSKUDD

ALLMENNYTTIGE og Næringsformål 2023

 

 

Frist for å søke tilskudd til allmennyttige og næringsformål for 2023 er 5. mai.

Søknadsfrist for eventuelt ubrukte midler settes til 1. september 2023.

Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål:

 1. Fjellstyret har bevilget kr. 35 000,- for 2023 som kan benyttes til allmennyttige formål.
 2. Midlene skal gå til aktiviteter for barn og unge i Reinsjø statsallmenning som angår: jakt, fiske, friluftsliv, idrett, musikk m.m.
 3. Andre tiltak som kommer hele bygda til gode.

 

Retningslinjer for tildeling av midler til næringsformål

 1. Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger
 2. Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene kan også tildeles midler.
 3. Investeringstiltak prioriteres

 

Generelt for begge:

• Beskrivelse av tiltaket

• Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket

• Kostnadsoverslag

• Finansieringsplan

• Søknadssum

• Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke

• Det gis ikke støtte til tiltak som kan dekkes av rettighetsbaserte offentlige støtteordninger

 

Send søknaden til reinsjø@fjellstyrene.no innen 5. mai 2023.

 

 

Reinsjø fjellstyre