Budsjett 2023, handlings- og økonomiplan 2023-2026 - offentlig høring

Høringsfrist innen 30.11.22 kl. 12.00
Høringsuttalelse sendes til: postmottak@levanger.kommune.no 

Høringsside