Gode klima- og miljøtiltak for Levanger

Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. I tillegg skal Norge være klimanøytral i 2030.

Hva betyr disse målene for Kommune-Norge og hva kan kommuner som Levanger gjøre for å nå klimamålene innen 2030? Dette skal belyses denne kvelden, og kanskje blir politikerne på Levanger enige om nye gode tiltak for kommunen!

Tidspunkt: Mandag 30. januar kl. 18.00
Sted: Levanger bibliotek

- Foredrag med Anja Bakken-Riise (leder i Framtiden i våre hender)
«Hvordan kutte det skjulte klimaavtrykket fra forbruket»

- Dialogsamtale med lokalpolitikere på Levanger og Anja Bakken Riise

Ordstyrer: Karin Jegtvik, redaktør i Nea Radio
Partier som er bekreftet: Ap, Venstre, MDG, KrF, Rødt og Høyre

Har du konkrete forslag til klima- og miljøtiltak eller spørsmål? Kom til Levanger bibliotek i forkant av arrangementet og skriv dine idéer og spørsmål på en lapp!

Arrangementet er et samarbeid mellom Levanger bibliotek og Framtiden i våre hender. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.