Endrede åpningstider 8. og 15. november

Pga. møte og fagdag vil vi åpne noe senere den 8.11 og 15.11.

Onsdag 8.11 åpner biblioteket kl. 14.15 pga. et internt møte i Kulturenheten.

Onsdag 15.11 åpner biblioteket kl. 12.00 pga. felles fagdag for bibliotekene på Innherred.

Meråpent bibliotek er tilgjengelig begge dagene fra kl. 07.00-23.00.