Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Voksenopplæring

Norskopplæring
Tilbud til voksne gis av Levanger voksenopplæring.

For flere detaljer, se Levanger voksenopplærings egen hjemmeside.

Voksenopplæring


Etterutdanning
Levanger kommune gir tilbud om etterutdanning til sine ansatte ut i fra vedtatte kompetanseplaner. Det gis ikke tilbud om etterutdanning i regi av Levanger kommune ut over retten etter opplæringslovens § 4A-1 og basiskompetanse i henhold til BKA de år vi får tildelt midler fra VOX.

Grunnskoleopplæring for voksne

Etter opplæringslovens § 4A-1 har de som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring ret til slik opplæring. For flere detaljer se lenke til opplæringsloven. Levanger kommune kjøper pr i dag tilbud ved Levanger videregående skole. Det er Sjefsgården voksenopplæring som gir denne tjenesten.

I den grad kommunen får tildelt midler fra VOX gis det tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Tilbudet gis av Sjefsgården voksenopplæring.

Spesialundervisning

Etter opplæringslovens § 4A-2 har voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning. Det er rektor ved Sjefsgården voksenopplæring som fatter enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.

Videreutdanning
Levanger kommune gir tilbud om videreutdanning til sine ansatte ut i fra vedtatte kompetanseplaner. Det gis ikke tilbud om videreutdanning i regi av Levanger kommune ut over retten etter opplæringslovens § 4A-1 og basiskompetanse i henhold til BKA de år vi får tildelt midler fra VOX.

 

Publisert: 24.02.2009 14:57 Sist endret: 14.08.2013 10:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051