Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Legat

 • Ole Sandsørs legat
  Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler og som bor innen Ytterøy`s tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.
 • Margit og Petter Nyengets legat
  Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.
 • Felleslegat til utdanningsformål
  Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.
 • Legatet ”Petrines Minde”
  Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Martin, John og Marie Nordenborgs legat for funksjonshemmet ungdom
  Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til funksjonshemmet ungdom i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Stendahl og Grønns legat
  Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)
 • Anne Hiorts legat
  Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.
 • Edvard og Louise Øiens legat
  I følge statuttene skal det deles ut midler til:
  a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.
  b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.
 • Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne
  Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.

 

Søknadsskjema word, PDF - for både individuelle søkere og organisasjoner (evt. skriv på eget ark)

Søknad sendes: postmottak@levanger.kommune.no evt. Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon.

Søknadsfrister annonseres. Siste annonserte frist: 1. oktober 2021

Kontaktperson: Hege Granaune

Til toppen av siden 

Publisert: 17.09.2012 10:31 Sist endret: 08.09.2021 13:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051