Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skolemiljø

Alle elever i grunnskoler og vidaregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr. opplæringslovens § 9a.

Dersom elev eller foreldre ber om tiltak for å rette på skolemiljøet skal skolen snarest muglig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Her er lenke til barneombudets side om skolemiljø som gir konkrete råd om hvordan en kan gå fram som elev eller forelder for å be om tiltak.

 

 

Innemiljø

Inneklima
Opplæringslovens § 9a-2 omhandler det fysiske miljøet. Skolens fysiske miljø betyr i korthet hvordan skolebyggene og uteområdene fungerer.

Enhet "Helse/rehab" har kommunalt oppfølgingsansvar for "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.". Leder ved den enkelte enhet har et systemtaisk opplegg for å kontrollere at myndighetenes krav til det fysiske miljøet for elevene oppfylles. Dette kalles internkontroll. Enhet "Bygg og eiendom" har ansvar for vedlikehold og renovering.

Det er utarbeidet en skolebruksplan som beskriver rekkefølgen for renovering og utbygging av skolene i Levanger kommune.

Renhold
Renhold ved skolene utøves av enhet "Bygg og eiendom".

Mobbing
Opplæringslovens § 9a-3 omhandler det psykososiale miljøet.  Det handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen.

Alle elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging.

Alle skolene i Levanger kommune har utarbeidet rutiner for hvordan dette skal forebygges, hvordan de raskt kan avsløre eventuelle krenkelser og sette inn tiltak for å rydde opp.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som berører det psykososiale miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages i henhold til forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.

Godt læringsmiljø PDF - handlingsplan for et godt læringsmiljø og mot mobbing


Klikk for nettstedet nullmobbing.no


Uteområde - Utemiljø
Levanger kommune har en skolebruksplan som beskriver hvordan vi ønsker å utvikle det pedagogiske uteområdet ved skolene. Det settes av midler i budsjettet til opprusting av uteområdene. 

 

Publisert: 24.02.2009 14:57 Sist endret: 14.06.2016 12:18 Opprettet av Trude Nøst
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051