Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vann og avløp - tilkobling

2022

Gebyr vann og avløp, tilkobling

2021

1. TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk
Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen.  
1.1 LAV SATS  
Eiendommer i områder hvor utgiftene til vann og kloakk i sin helhet kalkuleres inn i tomteprisene.    
Eiendommer som pålegges full refusjon/opparbeidelseskostnad for vann og kloakk.    
Eiendommer i områder hvor flere oppsittere går sammen om å bekoste vann og kloakk som legges etter godkjente planer og under kontroll av kommunen etter PBL. § 67, pkt. 4., eller i andre områder etter vedtak i hovedutvalget.    
a) Driftsbygning i jordbruket    
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.    
1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 5,50 pr. m2 kr. 13,90 pr. m2
1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 4,00 pr. m2   kr. 6,90 pr. m2
1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr 2,00 pr. m2 kr. 4,60 pr. m2
1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 4,00 pr. m2   kr. 7,00 pr .m2
(regnes fra utvidelsens første m2)    
b) andre bygg     
1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 2.000,- kr. 4.500,-
1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 3.000,- kr. 8.800,-
1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 12,70 pr. m2 kr. 31,30 pr. m2
1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 (regnes fra utvidelsens første m2) kr. 12,70 pr. m2 kr. 31,30 pr. m2 
1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 12,70 pr. m2 kr.15,70 pr. m2
1.2 HØY SATS  
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 Jfr. PBL § 66.2 og § 65, 2. ledd.    
a) Driftsbygning i jordbruket    
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.    
1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 11,10 pr. m2 kr. 26,00 pr. m2
1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 7,10 pr. m2 kr. 11,30 pr. m2
1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 4,00 pr. m2 kr. 5,40 pr. m2
1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 (regnes fra utvidelsens første m2) kr. 7,10 pr. m2 kr. 11,30 pr. m2
b) Andre bygg    
1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 4.600,- kr. 8.100,-
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 9.200,- kr. 16.200,-
1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 33,00 pr. m2 kr. 65,70 pr. m2 
1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 (regnes fra utvidelsens første m2) kr. 33,00 pr. m2 kr. 65,70 pr. m2 
1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 33,00 pr. m2 kr. 25,20 pr. m2
c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.    
1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft.    
Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.    
Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr. 25.000,-    
1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.     
1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning  til gartneri mm.    
M.v.a  kommer  i  tillegg til avgiftssatsene, for høy sats er differansen mellom høy og lav sats avgiftsfri.    

Til toppen av siden

2019

Samme satser som 2016

Kommunestyret sak 70/18

Til toppen av siden

2018

Samme satser som 2016

Til toppen av siden

2017

Samme satser som 2016

Til toppen av siden

2016  

(se også forbruk)

1. Tilknytningsgebyr
Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen.

1.1 Lav sats
Eiendommer i områder hvor utgiftene til vann og kloakk i sin helhet kalkuleres inn i tomteprisene.
Eiendommer som pålegges full refusjon/opparbeidelseskostnad for vann og kloakk.
Eiendommer i områder hvor flere oppsittere går sammen om å bekoste vann og kloakk som legges etter godkjente planer og under kontroll av kommunen etter pbl. § 67, pkt. 4., eller i andre områder etter vedtak i hovedutvalget.

Vann
a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 5,50 pr. m2
1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 4,00 pr. m2
1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 2,00 pr. m2
1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 4,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) andre bygg
1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 1.700,-
1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 3.000,-
1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 12,70 pr. m2
1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 12,70 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 12,70 pr. m2

1.2 Høy sats
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 pbl. § 66.2 og § 65, 2. ledd.

a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 11,10 pr. m2
1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 7,10 pr. m2
1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 4,00 pr. m2
1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 7,10 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) Andre bygg
1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr 4 600,-
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr 9 200,-
1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 33,00 pr. m2
1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 33,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 33,00 pr. m2

c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.
1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft.
Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.
1.2.11: Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr. 18.000.
1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.

1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm. kr. 2.000,-

Avløp
a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 13,90 pr. m2
1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 6,90 pr. m2
1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 4,60 pr. m2
1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 7,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) andre bygg
1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 4.500,-
1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 8.800,-
1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 31,30 pr. m2
1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 31,30 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 15,70 pr. m2

1.2 Høy sats
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 Jfr. PBL § 66.2 og § 65, 2. ledd.

a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 26,- pr. m2
1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 11,30 pr. m2
1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 5,40 pr. m2
1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 11,30 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) Andre bygg

1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 8.100
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 16.200
1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 65,70 pr. m2
1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 65,70 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 25,20 pr. m2

c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.
1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft.
Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.
1.2.11: Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr. 18.000.
1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.

1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm.

M.v.a kommer i tillegg til avgiftssatsene, for høy sats er differansen mellom høy og lav sats avgiftsfri.

Til toppen av siden

2015

Tilkoblingsavgufter som 2014, ingen endring bort sett fra:

1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm., vann kr. 2.000

(se også forbruk)

Til toppen av siden

2014

1. Tilknytningsgebyr
Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen.

1.1 Lav sats
Eiendommer i områder hvor utgiftene til vann og kloakk i sin helhet kalkuleres inn i tomteprisene.
Eiendommer som pålegges full refusjon/opparbeidelseskostnad for vann og kloakk.
Eiendommer i områder hvor flere oppsittere går sammen om å bekoste vann og kloakk som legges etter godkjente planer og under kontroll av kommunen etter pbl. § 67, pkt. 4., eller i andre områder etter vedtak i hovedutvalget.

Vann
a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 5,50 pr. m2
1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 4,00 pr. m2
1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 2,00 pr. m2
1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 4,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) andre bygg
1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 1.700,-
1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 3.000,-
1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 12,70 pr. m2
1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 12,70 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 12,70 pr. m2

1.2 Høy sats
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 pbl. § 66.2 og § 65, 2. ledd.

a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 11,10 pr. m2
1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 7,10 pr. m2
1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 4,00 pr. m2
1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 7,10 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) Andre bygg
1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr 4 600,-
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr 9 200,-
1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 33,00 pr. m2
1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 33,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 33,00 pr. m2

c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.
1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft.
Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.
1.2.11: Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr. 18.000.
1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.

1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm. kr. 1.600,-

Avløp
a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 13,90 pr. m2
1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 6,90 pr. m2
1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 4,60 pr. m2
1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 4,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) andre bygg
1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 4.500,-
1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 8.800,-
1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 31,30 pr. m2
1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 31,30 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 15,70 pr. m2

1.2 Høy sats
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 Jfr. PBL § 66.2 og § 65, 2. ledd.

a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 26,- pr. m2
1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 12,50 pr. m2
1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 6,00 pr. m2
1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 12,50 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

b) Andre bygg

1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 9.000
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 18.000
1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 73 pr. m2
1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 73 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2)
1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 28 pr. m2

c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.
1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft.
Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.
1.2.11: Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr. 18.000.
1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.

1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm.

M.v.a kommer i tillegg til avgiftssatsene, for høy sats er differansen mellom høy og lav sats avgiftsfri.

Til toppen av siden

2013

Som 2012 ingen endring

Til toppen av siden

2012

Som 2011 med følgende endring:

1.2 Høy sats
b) Andre bygg
 
1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 10.000
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 20.000

--------------------------------------

2011, 2010 og 2009 (ingen endring fra 2009 til 2011)

1. Tilknytningsgebyr
Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen. 
 
1.1 Lav sats 
Eiendommer i områder hvor utgiftene til vann og kloakk i sin helhet kalkuleres inn i tomteprisene. 
Eiendommer som pålegges full refusjon/opparbeidelseskostnad for vann og kloakk. 
Eiendommer i områder hvor flere oppsittere går sammen om å bekoste vann og kloakk som legges etter godkjente planer og under kontroll av kommunen etter pbl. § 67, pkt. 4., eller i andre områder etter vedtak i hovedutvalget. 

Vann
a) Driftsbygning i jordbruket 
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet. 
 
1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 5,50 pr. m2
1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 4,00 pr. m2
1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 2,00 pr. m2
1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 4,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 

 b) andre bygg  
1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 1.700,-
1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 3.000,-
1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 12,70 pr. m2
1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 12,70 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 
1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 12,70 pr. m2

1.2 Høy sats  
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 pbl. § 66.2 og § 65, 2. ledd. 
 
a) Driftsbygning i jordbruket 
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet. 
 
1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 11,10 pr. m2
1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 7,10 pr. m2
1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 4,00 pr. m2
1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 7,10 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 

b) Andre bygg 
1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr 4 600,-
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr 9 200,-
1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 33,00 pr. m2
1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 33,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 
1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 33,00 pr. m2
 
c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.
1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft.
Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.
1.2.11: Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på  kr. 18.000.  
1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.  
 
1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning  til gartneri mm. kr. 1.600,-

Avløp
a) Driftsbygning i jordbruket
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet. 
 
1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 13,90 pr. m2
1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 6,90 pr. m2
1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 4,60 pr. m2
1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 7,00 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 

 b) andre bygg
1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 4.500,-
1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 8.800,-
1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 31,30 pr. m2
1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 31,30 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 
1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 15,70 pr. m2

1.2 Høy sats 
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 Jfr. PBL § 66.2 og § 65, 2. ledd. 
 
a) Driftsbygning i jordbruket 
For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet. 
 
1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal kr. 26,- pr. m2
1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal kr. 12,50 pr. m2
1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2 kr. 6,00 pr. m2
1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 12,50 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 

b) Andre bygg
 
1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal kr. 11.500
1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal kr. 23.000
1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2 kr. 73 pr. m2
1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2 kr. 73 pr. m2
(regnes fra utvidelsens første m2) 
1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 28 pr. m2
 
c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.
1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft.
Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.
1.2.11: Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på  kr. 18.000.  
1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.  
 
1.3 Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning  til gartneri mm. 

M.v.a  kommer  i  tillegg til avgiftssatsene, for høy sats er differansen mellom høy og lav sats avgiftsfri. 

2008>>
Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 10:26 Sist endret: 18.02.2022 09:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051