Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vann og avløp Levanger kommune

2022

Gebyr vann- og avløp

2021

  Vann Avløp
Årsgebyr , fastledd pr. eiendom - jfr forskriftens §6.4  kr. 750,00
pr.  abb
kr. 1200,00
pr. abb
Årsgebyr, målt/ beregnet  forbruk kr.11,70
pr. m3
kr. 20,07
pr.m3
2.1  
Det betales årsgebyr med et fastledd  (abonnementsdel)  i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.     
Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket  etter følgende regler:    
Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2  =  200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2  =  240m3
c) Over 150m2  =  + 1,5m3/m2
   
d) Vannforbruket  for  hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.    
2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-)  
For  fylling  utenom  ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid. kr. 11,70
pr. m3
 
2.3  
Til  andre  formål  enn nevnt ovenfor betales etter avtale med  plan- og utviklingsutvalget    
Hvis avtale ikke kommer  i  stand fastsettes gebyr av formannskapet    
2.4 Vannposter i hytteområder:  
100 m3/år    
M.v.a.  kommer  i tillegg til gebyrsatsene.    
3. TILLEGGSGEBYR  
3.1  
For oppmøte i forbindelse med avstenging  og påsetting av vannforsyning skal den av avgiftspliktige betale et tilleggsgebyr på:    
Kommunale gebyr og eiendomsskatt  faktureres i tre terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september.     

 NB! beløpene er eks moms, både for årsgebyr og tilknytningsgebyr.

2020

  Vann Avløp
Årsgebyr , fastledd pr. eiendom - jfr forskriftens §6.4  kr. 700,00
pr.  abb
kr. 1200,00
pr. abb
Årsgebyr, målt/ beregnet  forbruk kr.11,30
pr. m3
kr. 18,85
pr.m3
2.1  
Det betales årsgebyr med et fastledd  (abonnementsdel)  i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.     
Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket  etter følgende regler:    
Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2  =  200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2  =  240m3
c) Over 150m2  =  + 1,5m3/m2
   
d) Vannforbruket  for  hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.    
2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-)  
For  fylling  utenom  ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid. kr. 11,30
pr. m3
 
2.3  
Til  andre  formål  enn nevnt ovenfor betales etter avtale med  plan- og utviklingsutvalget    
Hvis avtale ikke kommer  i  stand fastsettes gebyr av formannskapet    
2.4 Vannposter i hytteområder:  
100 m3/år    
M.v.a.  kommer  i tillegg til gebyrsatsene.    
3. TILLEGGSGEBYR  
3.1  
For oppmøte i forbindelse med avstenging  og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på:    
Kommunale gebyr og eiendomsskatt  faktureres i tre terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september.     

Til toppen av siden   

2019

Kommunestyret sak 70/18

 

 - 3 terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,- pr. abb.
 • avløp kr. 900,- pr. abb.


Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk:

 • vann, kr. 10,60 pr. m3
 • avløp, kr. 18,40 pr. m3


2.1
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler:
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2 = 200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2 = 240m3
c) Over 150m2 = + 1,5m3/m2"
d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-), kr. 10,30 m³
For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid:

2.3
Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite.
Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år
M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene.

3. Tilleggsgebyr
3.1
For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på:

 

Til toppen av siden   

2018

 - 3 terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,- pr. abb.
 • avløp kr. 900,- pr. abb.


Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk:

 • vann, kr. 10,30 pr. m3
 • avløp, kr. 18,40 pr. m3


2.1
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler:
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2 = 200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2 = 240m3
c) Over 150m2 = + 1,5m3/m2"
d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-), kr. 10,30 m³
For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid:

2.3
Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite.
Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år
M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene.

3. Tilleggsgebyr
3.1
For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på:

Til toppen av siden 

2017

 - 3 terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,- pr. abb.
 • avløp kr. 900,- pr. abb.


Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk:

 • vann, kr. 9,60 pr. m3
 • avløp, kr. 17,90 pr. m3


2.1
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler:
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2 = 200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2 = 240m3
c) Over 150m2 = + 1,5m3/m2"
d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-), kr. 9,60 m³
For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid:

2.3
Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite.
Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år
M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene.

3. Tilleggsgebyr
3.1
For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på:

Til toppen av siden 

2016

 - 3 terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,- pr. abb.
 • avløp kr. 900,- pr. abb.


Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk:

 • vann, kr. 9,40 pr. m3
 • avløp, kr. 17,90 pr. m3


2.1
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler:
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2 = 200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2 = 240m3
c) Over 150m2 = + 1,5m3/m2"
d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-), kr. 9,40 m³
For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid:

2.3
Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite.
Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år
M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene.

3. Tilleggsgebyr
3.1
For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på:

Til toppen av siden

2015 - 3 terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,- pr. abb.
 • avløp kr. 900,- pr. abb.


Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk:

 • vann, kr. 8,40 pr. m3
 • avløp, kr. 17,10 pr. m3


2.1
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler:
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2 = 200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2 = 240m3
c) Over 150m2 = + 1,5m3/m2"
d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-), kr. 8,40 m³
For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid:

2.3
Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite.
Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år
M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene.

3. Tilleggsgebyr
3.1
For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på:

Til toppen av siden

2014 - 3 terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,-
 • avløp kr. 900,-


Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk:

 • vann kr. 10,40 pr.m3 kr. 6,93 pr. m3
 • avløp kr. 18,90 pr.m33 kr. 15,75 pr. m3


Endring pris pr. kubikk termin III/2014 som følge av vedtak fattet i kommunestyret sak 34/2014 (del av totalvedtaket):

«Vann- og avløpsgebyr for 2014 reduseres til hhv. kr. 6,93 pr. m3 og kr. 15,75 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond»

Som følge av vedtaket er pris endra pr kubikk til kr. 0,- for vann og kr. 9,45 for avløp for termin III/2014. I praksis vil det si at vi ikke fakturerer forbruksgebyr for vann i denne terminen. Fastgebyret er uendra.


2.1
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler:
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2 = 200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2 = 240m3
c) Over 150m2 = + 1,5m3/m2"
d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-)
For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for overtid:

2.3
Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite.
Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år
M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene.

3. Tilleggsgebyr
3.1
For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på: kr 640,-

Til toppen av siden

2013
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,-
 • avløp kr. 900,-


Årsgebyr, målt/ beregnet  forbruk:

 • vann kr. 10,90 pr.m3
 • avløp kr. 20,30 pr.m3


2.1  
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.   

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket  etter følgende regler:  
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2  =  200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2  =  240m3
c) Over 150m2  =  + 1,5m3/m2"  
d) Vannforbruket  for  hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.  

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-)  
For  fylling  utenom  ordinær arbeidstid betaler skipet  i tillegg godgjørelse for overtid:
kr. 10.90 pr. m3

2.3  
Til  andre  formål  enn nevnt ovenfor betales etter avtale med  Plan- og utviklingskomite.  
Hvis avtale ikke kommer  i  stand fastsettes gebyr av formannskapet  

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år  
M.v.a.  kommer  i tillegg til gebyrsatsene.  

3. Tilleggsgebyr  
3.1  
For oppmøte i forbindelse med avstenging  og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på: kr 640,- 

Til toppen av siden 

2012
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 660,-
 • avløp kr. 900,-


Årsgebyr, målt/ beregnet  forbruk:

 • vann kr. 11,50 pr.m3
 • avløp kr. 20,30 pr.m3


2.1  
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.   

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket  etter følgende regler:  
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2  =  200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2  =  240m3
c) Over 150m2  =  + 1,5m3/m2"  
d) Vannforbruket  for  hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.  

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-)  
For  fylling  utenom  ordinær arbeidstid betaler skipet  i tillegg godgjørelse for overtid:
kr. 11,50 pr. m3

2.3  
Til  andre  formål  enn nevnt ovenfor betales etter avtale med  Plan- og utviklingskomite.  
Hvis avtale ikke kommer  i  stand fastsettes gebyr av formannskapet  

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år  
M.v.a.  kommer  i tillegg til gebyrsatsene.  

3. Tilleggsgebyr  
3.1  
For oppmøte i forbindelse med avstenging  og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på: kr 640,- 

Til toppen av siden 

2011
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 600,-
 • avløp kr. 800,-


Årsgebyr, målt/ beregnet  forbruk:

 • vann kr. 11,50 pr.m3
 • avløp kr. 20,30 pr.m3


2.1  
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.   

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket  etter følgende regler:  
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2  =  200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2  =  240m3
c) Over 150m2  =  + 1,5m3/m2"  
d) Vannforbruket  for  hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.  

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-)  
For  fylling  utenom  ordinær arbeidstid betaler skipet  i tillegg godgjørelse for overtid:
kr. 11,50 pr. m3

2.3  
Til  andre  formål  enn nevnt ovenfor betales etter avtale med  Plan- og utviklingskomite.  
Hvis avtale ikke kommer  i  stand fastsettes gebyr av formannskapet  

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år  
M.v.a.  kommer  i tillegg til gebyrsatsene.  

3. Tilleggsgebyr  
3.1  
For oppmøte i forbindelse med avstenging  og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på: kr 640,- 

Til toppen av siden 

2010
Årsgebyr, fastledd pr eiendom - jfr forskriftens §6.4

 • vann kr. 500,-
 • avløp kr. 714,-


Årsgebyr, målt/ beregnet  forbruk:

 • vann kr. 10,50 pr.m3
 • avløp kr. 18,60 pr.m3


2.1  
Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.   

Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket  etter følgende regler:  
"Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2  =  200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2  =  240m3
c) Over 150m2  =  + 1,5m3/m2"  
d) Vannforbruket  for  hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.  

2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-)  
For  fylling  utenom  ordinær arbeidstid betaler skipet  i tillegg godgjørelse for overtid:
kr. 10,50 pr. m3

2.3  
Til  andre  formål  enn nevnt ovenfor betales etter avtale med  Plan- og utviklingskomite.  
Hvis avtale ikke kommer  i  stand fastsettes gebyr av formannskapet  

2.4 Vannposter i hytteområder:
100 m3/år  
M.v.a.  kommer  i tillegg til gebyrsatsene.  

3. Tilleggsgebyr  
3.1  
For oppmøte i forbindelse med avstenging  og påsetting av vannforsyning skal den av giftspliktige betale et tilleggsgebyr på: kr 640,-

Til toppen av siden 

2009

Årsgebyr
2.1 Abonnentene betaler etter vannforbruk. Vannforbruket beregnes etter måler.
Der det etter forskriftene ikke kan kreves installert måler (eksisterende bolighus uten vannmåler), stipuleres vannforbruket til:

Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 m2 = 200m3
b) Fra og med 75 m2 til og med 150m2 = 240m3
c) Over 150m2 = + 1,5m3/m2

Tilsvarende for leieareal:
a) Inntil 60 m2 = 200m3
b) Fra og med 60 m2 til og med 120m2 = 240m3
c) Over 120m2 = + 1,5m3/m2

Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år.

Fastavgift:
Vann - årsgebyr kr. 500
Avløp - årsgebyr kr. 600
 
Vannmåler, målt/stipulert forbruk:
Vann - kr. 10,50 pr m3
Avløp - kr. 15,60 pr m3
 
2.2 Årsgebyret for ubebygd gebyrpliktig eiendom skal utgjøre 40% av hva ordinært årsgebyr vil ha utgjort dersom eiendommen hadde vært bebygd.
 
2.3 Vann til skip (min. kr. 200,-) - kr. 10,50 pr m3
For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler skipet i tillegg godgjørelse for over tid

2.4 Til andre formål som nevnt ovenfor betales etter avtale med plan- og utviklingskomiteen. Hvis avtale ikke kommer i standfastsettes gebyr av formannskapet.
 
2.5 Vannposter i hytteområder: 100 m3/år
 
3. TILLEGGSGEBYR
 
3.1 For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den avgiftspliktige betale et tilleggsgebyr på:  kr. 640,-
 
M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene.

2008>>
Til toppen av siden

Publisert: 08.09.2009 10:58 Sist endret: 18.02.2022 09:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051