Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Utslipp/avfall

2021

1. Godkjenning av utslipp

 
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling i h.h.t. reglene i forskrift om saksbehandling.  
Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold i h.h. til søknadsskjema.  
Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.   
Det betales følgende gebyr:
Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp  kr 3 400
Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 10 PE  kr 7 000
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 11 PE - 50 PE  kr 15 000
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE  kr 27 000
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE  kr 38 000
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:   kr 3 400
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slammavskiller pr. stk.:  kr 3 400
2. Tilsyn og behandling i h.h.t. gjeldende forskrifter 
Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon i h.h.t. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. 
For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser: 
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr 1 900
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr 8 200
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr 16 500
For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg: 
Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr 1 900
Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr 8 200
Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr 16 500
3. Avfallsplaner: 
Behandling av godkjenning av avfallsplaner:  kr 3 900

 Til toppen av siden

2020

1. Godkjenning av utslipp

 
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling i h.h.t. reglene i forskrift om saksbehandling.  
Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold i h.h. til søknadsskjema.  
Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.   
Det betales følgende gebyr:
Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp  kr 3 200
Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 10 PE  kr 6 500
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 11 PE - 50 PE  kr 14 000
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE  kr 26 000
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE  kr 37 000
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:   kr 3 200
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slammavskiller pr. stk.:  kr 3 200
2. Tilsyn og behandling i h.h.t. gjeldende forskrifter 
Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon i h.h.t. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. 
For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser: 
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr 1 800
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr 8 000
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr 16 000
For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg: 
Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr 1 800
Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr 8 000
Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr 15 500
3. Avfallsplaner: 
Behandling av godkjenning av avfallsplaner:  kr 3 700


Til toppen av siden 

2019

Kommunestyret sak 70/18

1. Godkjenning av utslipp 
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling i h.h.t. reglene i forskrift om saksbehandling. 
Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold i h.h. til søknadsskjema. 
Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.  
Det betales følgende gebyr: 
Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp  kr      3 000
Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 10 PE  kr      9 000
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 11 PE - 50 PE  kr    13 000
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE  kr      2 500
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE  kr    35 000
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:   kr      3 000
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slammavskiller pr. stk.:  kr      3 000
2. Tilsyn og behandling i h.h.t. gjeldende forskrifter 
Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon i h.h.t. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. 
For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser: 
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr      1 700
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr      7 800
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr    15 500
For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:  
Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr      1 700
Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr      7 800
Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr    15 500
3. Avfallsplaner:  
Behandling av godkjenning av avfallsplaner:  kr      3 500


Til toppen av siden

2018

1. Godkjenning av utslipp  
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling i h.h.t. reglene i forskrift om saksbehandling.  
Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold i h.h. til søknadsskjema.  
Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.   
   
Det betales følgende gebyr:  
Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp  kr      2 850
Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 10 PE  kr      5 500
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 11 PE - 50 PE  kr    12 500
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE  kr      2 300
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE  kr    33 000
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:   kr      2 800
   
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slammavskiller pr. stk.:  kr      2 800
   
2. Tilsyn og behandling i h.h.t. gjeldende forskrifter  
Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon i h.h.t. godkjent utslippstillatelse. Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen.  
   
For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser:  
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr      1 600
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr      7 500
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr    15 000
For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:  
Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE  kr      1 600
Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE  kr      7 500
Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE  kr    15 000
3. Avfallsplaner:  
Behandling av godkjenning av avfallsplaner:  kr      3 000


Til toppen av siden

Tidligere år (samkommune) >>


Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2011 09:16 Sist endret: 07.01.2021 13:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051