Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skolefritidsordning Levanger kommune

SFO
- påmelding feriedager (skjema)
- søk redusert betaling (skjema)

2021

Søk om SFOplass - kontakt aktuell skole 

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for  opphold i SFO kr 2 800 kr 1 950
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 355 kr 355
Kjøp av enkeltdager kr 230 kr 230
Kjøp av enkelt-timer kr 120 kr 120

Kostsatser settes ved den enkelte skole.
Lavere priser for SFO på Ytterøy barne- og ungdomsskole og Ekne barneskole på grunn av kortere åpningstid. Fastsettes av den enkelte skole.

Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til rektor/enhetsleder. Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til rektor/enhetsleder. Det er to måneders oppsigelsestid, regnet fra den første i påfølgende måned.
Rektor/enhetsleder kan endre til en måneds oppsigelsestid om særskilte forhold knyttet til oppsigelsen tilsier dette.

Link til portal for endring/oppsigelse av plass i SFO:
Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com) 

 

Til toppen av siden

 
2020

 

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for  opphold i SFO kr 2 680 kr 1 870
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 350 kr 350
Kjøp av enkeltdager kr 225 kr 225
Kjøp av enkelt-timer kr 115 kr 115

 
Kostsatser settes ved den enkelte skole.
Lavere priser for SFO på Ytterøy barne- og ungdomsskole og Ekne barneskole på grunn av kortere åpningstid. Fastsettes av den enkelte skole.

Til toppen av siden 

2019

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO:
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
kr 2.600 kr 1.820
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 340 kr 340
Kjøp av enkeltdager kr 220 kr 220
Kjøp av enkelt-timer kr 110 kr 110
Kostsatser settes ved den enkelte enhet.    
Lavere priser for Sfo på Ytterøy og Ekne skoler på grunn av kortere åpningstid, henholdsvis kr. 2.350/1.600, og 2.400/1.700    


Ekne og Ytterøy har kr. 2.470 for helplass og kr. 1.750 for redusert plass.

Til toppen av siden 

2018

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO:
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
kr 2.520 kr 1.750
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 330 kr 330
Kjøp av enkeltdager kr 215 kr 215
Kjøp av enkelt-timer kr 110 kr 110
Kostsatser settes ved den enkelte enhet.    
Lavere priser for Sfo på Ytterøy og Ekne skoler på grunn av kortere åpningstid, henholdsvis kr. 2.350/1.600, og 2.400/1.700    

Til toppen av siden 

2017

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
Helplass maks. kr. 2.450,- 
Redusert plass maks. kr. 1.700,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 320,- 
Redusert plass maks. kr. 320,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 210,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 105,-

Det forutsettes sjølkost. (Ytterligere informasjon om SFO finnes på hjemmesiden til den enkelte skole)

Til toppen av siden 

2016

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
Helplass maks. kr. 2.375,- 
Redusert plass maks. kr. 1.650,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 250,- 
Redusert plass maks. kr. 250,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 200,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 100,-

Det forutsettes sjølkost. (Ytterligere informasjon om SFO finnes på hjemmesiden til den enkelte skole)

Til toppen av siden 

2015

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.300,- 
Redusert plass maks. kr. 1.600,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 80,-

Det forutsettes sjølkost. (Ytterligere informasjon om SFO finnes på hjemmesiden til den enkelte skole)

Kommunestyrevedtak 40/15: Det er fritak for foreldrebetaling for skolefritidsordning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse.

Til toppen av siden

2014

Pr. 1. august 2014 (kom-sak 34/14)

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass kr. 2.300,-
Redusert plass kr. 1.600,-

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass kr. 2.200,-
Redusert plass kr. 1.500,-


Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):
Helplass kr. 230,-
Redusert plass kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2014 er gjeldene fra 01.01.2014/01.08.2014
 2. Det forutsettes sjølkost. Kostsatser settes ved den enkelte skole


Til toppen av siden

2013
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.100,- 
Redusert plass maks. kr. 1.450,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2012 er gjeldene fra 1.8.2012 og gjelder for skoleåret 2012/13. Nye betalingssatser 2013, for 2013/14 gjelder fra 1.8.2013..
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2012
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.000,- 
Redusert plass maks. kr. 1.400,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2011 gjeldene fra 1.8.2011 gjelder for skoleåret 2011/12. Nye betalingssatser for 2012/13 gjelder fra 1.8.2012.
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2011
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.000,- 
Redusert plass maks. kr. 1.400,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2010 gjeldene fra 1.8.2010 gjelder for skoleåret 2010/11. Nye betalingssatser for 2011/12 gjelder fra 1.8.2011.
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2010
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.000,- 
Redusert plass maks. kr. 1.400,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2009 gjeldene fra 1.8.2009 gjelder for skoleåret 2009/10. Nye betalingssatser for 2010/11 gjelder fra 1.8.2010. Det kan bli endringer i satsene fra 1.8.2010 som følge av innføring av frivillig leksehjelpsordning. Dette skal utredes nærmere og vil bli presentert i 1. tertialrapport.
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2009

Foreldrebetaling pr. barn pr. måned:
Halsan, Frol OSSkogn BU og Mule/Okkenhaug OS (ingen søskenmoderasjon):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,-

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold Tuv (30% søskenmoderasjon):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,- 

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. Nesheim (30% søskenmoderasjon):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,-

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. Åsen (20% søskenmoderasjon kun på helplass):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,- 
=============

Kjøp av enkeltdager: maks. kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer: maks. kr. 80,-
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):  kr. 225,-

1.
Vedtatte betalingssatser for 2008 gjelder ut skoleåret 2008/09
Nye betalingssatser 2009, gjelder fra 01.08.2009

2.
Det delegeres til enhetslederne å fastsette priser under maksgrensen.
Det forutsettes sjølkost.

2008>>
Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2009 15:54 Sist endret: 21.04.2021 12:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051