Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skolefritidsordning Levanger kommune

SFO
- påmelding feriedager (skjema)
- søk redusert betaling (skjema)

2022

Gebyr SFO

2021

Søk om SFOplass - kontakt aktuell skole 

Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1. til  4. årstrinn

Hvis utgiften for en SFO-plass utgjør mer enn seks prosent av den totale årsinntekten i en husholdning, skal kommunen etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen på 1. og 4. årstrinn. Grunnlaget for vedtaket er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni for å få behandlet og innvilget redusert foreldrebetaling fra august. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første heile måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes på nytt hvert år.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Se lovdata

Gratis SFO for barn med særskilte behov                                               

For barn med særskilte behov på 5. til 7. trinn skal SFO – tilbudet skal være gratis.

Søknadsfrist for elever på 3. og 4.trinn

Det er vedtatt reduksjon i foreldrebetaling for elever på 3. og 4.trinn, søknadsfrist er 15, august for å få innvilget reduksjon fra 1.august. Augustregning betales som normalt og det vil bli kompensert på septemberregning for de som får innvilget. Søknader etter 15.august blir gjeldende fra den første påfølgende måned.

 

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for  opphold i SFO kr 2 800 kr 1 950
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 355 kr 355
Kjøp av enkeltdager kr 230 kr 230
Kjøp av enkelt-timer kr 120 kr 120

Kostsatser settes ved den enkelte skole.
Lavere priser for SFO på Ytterøy barne- og ungdomsskole og Ekne barneskole på grunn av kortere åpningstid. Fastsettes av den enkelte skole.

Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til rektor/enhetsleder. Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til rektor/enhetsleder. Det er to måneders oppsigelsestid, regnet fra den første i påfølgende måned.
Rektor/enhetsleder kan endre til en måneds oppsigelsestid om særskilte forhold knyttet til oppsigelsen tilsier dette.

Link til portal for endring/oppsigelse av plass i SFO:
Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com) 

 

Til toppen av siden

 
2020

 

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for  opphold i SFO kr 2 680 kr 1 870
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 350 kr 350
Kjøp av enkeltdager kr 225 kr 225
Kjøp av enkelt-timer kr 115 kr 115

 
Kostsatser settes ved den enkelte skole.
Lavere priser for SFO på Ytterøy barne- og ungdomsskole og Ekne barneskole på grunn av kortere åpningstid. Fastsettes av den enkelte skole.

Til toppen av siden 

2019

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO:
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
kr 2.600 kr 1.820
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 340 kr 340
Kjøp av enkeltdager kr 220 kr 220
Kjøp av enkelt-timer kr 110 kr 110
Kostsatser settes ved den enkelte enhet.    
Lavere priser for Sfo på Ytterøy og Ekne skoler på grunn av kortere åpningstid, henholdsvis kr. 2.350/1.600, og 2.400/1.700    


Ekne og Ytterøy har kr. 2.470 for helplass og kr. 1.750 for redusert plass.

Til toppen av siden 

2018

  Hel plass Redusert
Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO:
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
kr 2.520 kr 1.750
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): kr 330 kr 330
Kjøp av enkeltdager kr 215 kr 215
Kjøp av enkelt-timer kr 110 kr 110
Kostsatser settes ved den enkelte enhet.    
Lavere priser for Sfo på Ytterøy og Ekne skoler på grunn av kortere åpningstid, henholdsvis kr. 2.350/1.600, og 2.400/1.700    

Til toppen av siden 

2017

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
Helplass maks. kr. 2.450,- 
Redusert plass maks. kr. 1.700,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 320,- 
Redusert plass maks. kr. 320,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 210,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 105,-

Det forutsettes sjølkost. (Ytterligere informasjon om SFO finnes på hjemmesiden til den enkelte skole)

Til toppen av siden 

2016

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold
Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats
Helplass maks. kr. 2.375,- 
Redusert plass maks. kr. 1.650,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 250,- 
Redusert plass maks. kr. 250,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 200,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 100,-

Det forutsettes sjølkost. (Ytterligere informasjon om SFO finnes på hjemmesiden til den enkelte skole)

Til toppen av siden 

2015

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.300,- 
Redusert plass maks. kr. 1.600,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 80,-

Det forutsettes sjølkost. (Ytterligere informasjon om SFO finnes på hjemmesiden til den enkelte skole)

Kommunestyrevedtak 40/15: Det er fritak for foreldrebetaling for skolefritidsordning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse.

Til toppen av siden

2014

Pr. 1. august 2014 (kom-sak 34/14)

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass kr. 2.300,-
Redusert plass kr. 1.600,-

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass kr. 2.200,-
Redusert plass kr. 1.500,-


Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):
Helplass kr. 230,-
Redusert plass kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2014 er gjeldene fra 01.01.2014/01.08.2014
 2. Det forutsettes sjølkost. Kostsatser settes ved den enkelte skole


Til toppen av siden

2013
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.100,- 
Redusert plass maks. kr. 1.450,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2012 er gjeldene fra 1.8.2012 og gjelder for skoleåret 2012/13. Nye betalingssatser 2013, for 2013/14 gjelder fra 1.8.2013..
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2012
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.000,- 
Redusert plass maks. kr. 1.400,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2011 gjeldene fra 1.8.2011 gjelder for skoleåret 2011/12. Nye betalingssatser for 2012/13 gjelder fra 1.8.2012.
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2011
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.000,- 
Redusert plass maks. kr. 1.400,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2010 gjeldene fra 1.8.2010 gjelder for skoleåret 2010/11. Nye betalingssatser for 2011/12 gjelder fra 1.8.2011.
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2010
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):
Helplass maks. kr. 2.000,- 
Redusert plass maks. kr. 1.400,-
  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): 
Helplass maks. kr. 230,- 
Redusert plass maks. kr. 230,-

Kjøp av enkeltdager
Redusert plass maks. kr. 150,-
Redusert plass maks. kr. 80,-

 1. Betalingssatser 2009 gjeldene fra 1.8.2009 gjelder for skoleåret 2009/10. Nye betalingssatser for 2010/11 gjelder fra 1.8.2010. Det kan bli endringer i satsene fra 1.8.2010 som følge av innføring av frivillig leksehjelpsordning. Dette skal utredes nærmere og vil bli presentert i 1. tertialrapport.
 2. Det delegeres til enhetslederne  å fastsette priser under maksgrensen.  
  Det forutsettes sjølkost. (den enkelte skole)


Til toppen av siden

2009

Foreldrebetaling pr. barn pr. måned:
Halsan, Frol OSSkogn BU og Mule/Okkenhaug OS (ingen søskenmoderasjon):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,-

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold Tuv (30% søskenmoderasjon):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,- 

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. Nesheim (30% søskenmoderasjon):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,-

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. Åsen (20% søskenmoderasjon kun på helplass):
Helplass - maks. kr. 2.000,-
Redusert plass - maks. kr. 1.400,- 
=============

Kjøp av enkeltdager: maks. kr. 150,-
Kjøp av enkelttimer: maks. kr. 80,-
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):  kr. 225,-

1.
Vedtatte betalingssatser for 2008 gjelder ut skoleåret 2008/09
Nye betalingssatser 2009, gjelder fra 01.08.2009

2.
Det delegeres til enhetslederne å fastsette priser under maksgrensen.
Det forutsettes sjølkost.

2008>>
Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2009 15:54 Sist endret: 18.02.2022 09:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051