Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Idrettsshaller og svømmehaller

Info, egne sider: Trønderhallen svømmeanlegg

----------------------------------
Timeplan 2020-2021 Skogn svømmehall kommer

Skogn svømmehall (Lysaker)
Kontakt: Servicekontoret, tlf. 74 05 25 00,
e-post: servicekontoret@levanger.kommune.no

----------------------------------

2021

Alle lag og foreninger registrert i Levanger kommunes lag- og foreningsregister, leier kostnadsfritt i de kommunale lokaler som er tilgjengelige for utleie. Gjelder ikke idretts- og svømmehaller. 
Idrettshaller: hel flate  
Skognhallen 320 kr/t
Åsenhallen 320 kr/t
Frolhallen 210 kr/t
Idrettshaller: 2/3-flate  
Skognhallen 195 kr/t
Åsenhallen 195 kr/t
Idrettshaller: 1/3-flate  
Skognhallen 135 kr/t
Åsenhallen 135 kr/t
Idrettshaller: 1/2-flate  
Frolhallen 120 kr/t
Levanger Fritidspark A/S
For lag og foreninger med tilhørighet i kommunen: 
Makspriser vinterleie - hel bane 800 kr/t
Makspriser sommerleie - hel bane 400 kr/t
Frirdrettsbanen 230 kr /t
For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune  1 150 kr/t 
Trønderhallen: makspris enkeltflate
Leiepser se: www.tronderhallen.no
400 kr/t
Løa 330 kr/t
Mindre kommunale anlegg - leietakere over 16 år.
Gymsalene ved:
 
Nesheim skole 155 kr/t
Halsan skole 155 kr/t
Barn og unge under 16 år Gratis
Svømmehaller: 
Skogn svømmehall 1000 kr/t
Aktivitet som inngår i kommunalt tjenestetilbud/idrettsskole 600 kr/t
Trønderhallen-svømmeanlegg
Leiepriser vedtas av Trønderhallen KF 
 
Leiepriser for Levanger Fritidspark og Trønderhallen med svømmehall vedtas av styret i Levanger Arena KF

Idrettsskole, korps leier gratis i alle haller
 

2020

Alle lag og foreninger registrert i Levanger kommunes lag- og foreningsregister, leier kostnadsfritt i de kommunale lokaler som er tilgjengelige for utleie. Gjelder ikke idretts- og svømmehaller. 
Idrettshaller: hel flate  
Skognhallen 310 kr/t
Åsenhallen 310 kr/t
Frolhallen 205 kr/t
Idrettshaller: 2/3-flate  
Skognhallen 190 kr/t
Åsenhallen 190 kr/t
Idrettshaller: 1/3-flate  
Skognhallen 130 kr/t
Åsenhallen 130 kr/t
Idrettshaller: 1/2-flate  
Frolhallen 115 kr/t
Levanger Fritidspark A/S
For lag og foreninger med tilhørighet i kommunen: 
Makspriser vinterleie - hel bane 750 kr/t
Makspriser sommerleie - hel bane 360 kr/t
Frirdrettsbanen 215 kr /t
For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune  1050 kr/t 
Trønderhallen: makspris enkeltflate
Leiepser se: www.tronderhallen.no
360 kr/t
Løa 310 kr/t
Mindre kommunale anlegg - leietakere over 16 år.
Gymsalene ved:
 
Nesheim skole 150 kr/t
Halsan skole 150 kr/t
Barn og unge under 16 år Gratis
Svømmehaller: 
Skogn svømmehall 1000 kr/t
Aktivitet som inngår i kommunalt tjenestetilbud/idrettsskole 600 kr/t
Trønderhallen-svømmeanlegg
Leiepriser vedtas av Trønderhallen KF 
 
Leiepriser for Levanger Fritidspark og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene.   

Til toppen av siden

2019

Kommunestyret sak 70/18

Idrettshaller
Skognhallen 300 kr/t
for hel flate
Åsenhallen 300 kr/t
for hel flate
Idrettsskolen Gratis
Frol barneskole gymsaler  
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gym.sal 200 kr/t hel flate
hel innendørs anleggsflate - over 16 år 130 kr/t halv flate
Barn og unge under 16 år 100 kr/t halv flate
Idrettskolen Gratis
Korps Gratis
Gymsal til bursdagsfeiring (helg ca 2-3 timer) 550
Gymsal til overnatting (ikke tilgang til kjøkken)  
   Pr døgn 1600
   Pr helg (fredag kl 16 til søndag kl 18) 3200
Levanger fritidspark as
For lag og foreninger med tilhørighet i kommunen:  
Makspriser vinterleie - hel bane 730 kr/t
Makspriser sommerleie - hel bane 350 kr/t
Friidrettsbanen 210 kr/t
For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune  1000 kr/t
Trønderhallen
Makspris enkeltflate 350 kr/t
Detaljerte leiepriser se: www.tronderhallen.no  
Løa 310 kr/t
Mindre kommunale anlegg - leietakere over 16 år. Gymsalene ved:  
Åsen bu 145 kr/t
utgår fra 01.03.19
Nesheim skole 145 kr/t
Halsan barneskole 145 kr/t
Barn og unge under 16 år Gratis
Svømmehaller
Skogn svømmehall 1000 kr/t
Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov utgår
Detaljerte leiepriser vedtas av Trønderhallen KF www.tronderhallen.no  
Detaljerte leiepriser for anleggene på Levanger fritidspark og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som kommunestyret vedtar  

Til toppen av siden

2018

Idrettshaller
Skognhallen 260 kr/t
for hel flate
Idrettsskolen Gratis
Frol barneskole gymsaler  
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gym.sal 160 kr/t hel flate
hel innendørs anleggsflate - over 16 år 130 kr/t halv flate
Barn og unge under 16 år Som over 16 år
Idrettskolen Gratis
Korps Gratis
Gymsal til bursdagsfeiring (helg ca 2-3 timer) 515
Gymsal til overnatting (ikke tilgang til kjøkken)  
   Pr døgn 1550
   Pr helg (fredag kl 16 til søndag kl 18) 3100
Levanger fritidspark as
For lag og foreninger med tilhørighet i kommunen:  
Makspriser vinterleie - hel bane 730 kr/t
Makspriser sommerleie - hel bane 350 kr/t
For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune  1000 kr/t
Trønderhallen
Makspris enkeltflate 320 kr/t
Detaljerte leiepriser se: www.tronderhallen.no  
Løa 300 kr/t
Mindre kommunale anlegg - leietakere over 16 år. Gymsalene ved:  
Åsen bu 135 kr/t
Nesheim skole 135 kr/t
Barn og unge under 16 år Gratis
Svømmehaller
Skogn svømmehall 585 kr/t
Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov 305 kr/t
Trønderhallen - svømmeanlegg som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng 620 kr/t
Detaljerte leiepriser vedtas av Trønderhallen KF www.tronderhallen.no  
Detaljerte leiepriser for anleggene på Levanger fritidspark og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som kommunestyret vedtar  

Til toppen av siden

 

2017

Idrettshaller

Skognhallen 250 kr/t for hel flate
Idrettsskolen gratis

 

Frol barneskole, treningshallen
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymsal men mindre enn hel innendørs anleggsflate: 150 kr/t hel flate - 100 kr/t halv flate
Idrettsskolen gratis
Korps gratis
Gymsal til bursdagsfeiring (helg ca 2-3 timer) 500 kr
Gymsal til overnatting (ikke tilgang til kjøkken):
 - pr døgn 1.500 kr.
 - pr helg (fredag kl 16 til søndag kl 18) 3.000 kr.

 

Levanger Fritidspark AS
Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune - hel bane:
400 kr/t

 

 

Makspriser sommerleie - hel bane:
315 kr/t 

For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune
650 kr/t

Trønderhallen
makspris enkeltflate 315 kr/t
Detaljerte leiepriser

 

 

Løa 285 kr/t

 

Mindre kommunale anlegg
Leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen bu,Nesheim skole):
125 kr/t
Barn og unge under 16 år - Gratis

Svømmehaller
Skogn Svømmehall (Lysaker):
565 kr/t
Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov:
295 kr/t

 

Trønderhallen svømmeanlegg
som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng:
600 kr/t
Detaljerte leiepriser

Detaljerte leiepriser for anleggene på Levanger Fritidspark og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som kommunestyret vedtar.

 

Til toppen av siden

 

2016

Skognhallen 225 kr/t for hel flate
Idrettsskolen gratis

 

Frol barneskole, treningshallen
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymsal men mindre enn hel innendørs anleggsflate: 150 kr/t hel flate - 100 kr/t halv flate
Idrettsskolen gratis
Korps gratis

Levanger Fritidspark AS
Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune - hel bane:
400 kr/t

 

Makspriser sommerleie - hel bane
315 kr/t

 

For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune
630 kr/t

Trønderhallen
makspris enkeltflate 315 kr/t
Detaljerte leiepriser

 

Løa 260 kr/t

Mindre kommunale anlegg
leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen B/U-skole,Nesheim skole og Nesset U-skole, Tuv, Ekne, Mule Ytterøy , Halsan og Skogn B/U-skoler)
100 kr/t
Barn og unge under 16 år - Gratis

Svømmehaller
Skogn Svømmehall (Lysaker)
Leie 540 kr/t

Trønderhallen svømmeanlegg
som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng:
540 kr/t
Detaljerte leiepriser

 

Detaljerte leiepriser for anleggene på Levanger Fritidspark og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som kommunestyret vedtar.

Til toppen av siden

2015

Idrettshaller

Skognhallen 230 kr/t for hel flate
Idrettsskolen gratis

Frol oppvekstsenter, treningshallen
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymsal men mindre enn hel innendørs anleggsflate - over 16 år:
150 kr/t hel flate - 100 kr/t halv flate
Barn og unge under 16 år - Gratis
Idrettsskolen gratis

Levanger Fritidspark A/S
Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune - hel bane:
380 kr/t

Makspriser sommerleie - hel bane
300 kr/t

For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune
600 kr/t

Trønderhallen
makspris enkeltflate 300 kr/t
Detaljerte leiepriser

Løa 250 kr/t

Mindre kommunale anlegg
leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen B/U-skole,Nesheim skole og Nesset U-skole, Tuv, Ekne, Mule Ytterøy , Halsan og Skogn B/U-skoler)
100 kr/t
Barn og unge under 16 år - Gratis

Svømmehaller
Skogn Svømmehall (Lysaker)
Leie 520 kr/t

Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov:
260 kr/t

Trønderhallen svømmeanlegg
som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng:
520 kr/t
Detaljerte leiepriser

Til toppen av siden

2014

Idrettshaller

Skognhallen 220 kr/t for hel flate
Idrettsskolen gratis

Frol oppvekstsenter, treningshallen
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymsal men mindre enn hel innendørs anleggsflate - over 16 år:
150 kr/t hel flate - 100 kr/t halv flate
Barn og unge under 16 år - Gratis
Idrettsskolen gratis

Levanger Fritidspark A/S
Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune - hel bane:
380 kr/t

Makspriser sommerleie - hel bane
300 kr/t

For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune
600 kr/t

Trønderhallen
makspris enkeltflate 300 kr/t
Detaljerte leiepriser

Løa 250 kr/t

Mindre kommunale anlegg
leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen B/U-skole,Nesheim skole og Nesset U-skole, Tuv, Ekne, Mule Ytterøy , Halsan og Skogn B/U-skoler)
100 kr/t
Barn og unge under 16 år - Gratis

Svømmehaller
Skogn Svømmehall (Lysaker)
Leie 520 kr/t

Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov:
260 kr/t

Trønderhallen svømmeanlegg
som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng:
520 kr/t
Detaljerte leiepriser

Til toppen av siden

2013

Idrettshaller

Skognhallen 220 kr/t for hel  flate
Idrettsskolen gratis

Frol oppvekstsenter, treningshallen
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymsal men mindre enn hel innendørs anleggsflate - over 16 år:
150 kr/t hel flate - 100 kr/t halv flate
Barn og unge under 16 år - Gratis
Idrettsskolen gratis

Levanger Fritidspark A/S
Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune -  hel bane:
300 kr/t, jfr. pkt. 13. i budsjettvedtak

Makspriser sommerleie - hel bane
300 kr/t

For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune
600 kr/t

Trønderhallen
makspris enkeltflate 300 kr/t
Detaljerte leiepriser 

Løa 250 kr/t

Mindre kommunale anlegg
leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen B/U-skole,Nesheim skole og Nesset U-skole, Tuv, Ekne, Mule Ytterøy , Halsan og Skogn B/U-skoler)
100 kr/t
Barn og unge under 16 år - Gratis

Svømmehaller
Skogn Svømmehall (Lysaker)
Leie 520 kr/t

Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov:
260 kr/t

Trønderhallen svømmeanlegg
som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng:
520 kr/t
Detaljerte leiepriser

Til toppen av siden

2012

Ingen endring, samme satser som for 2011

Til toppen av siden

2011

Idrettshaller

Skognhallen
220 kr/t for hel  flate

Frol oppvekstsenter, treningshallen
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymsal men mindre enn hel innendørs anleggsflate - over 16 år:
150 kr/t hel flate - 100 kr/t halv flate

Barn og unge under 16 år - Gratis

Levanger Fritidspark A/S
Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i
Levanger kommune -  hel bane:
380 kr/t

Makspriser sommerleie - hel bane
300 kr/t

For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune
600 kr/t

Trønderhallen
makspris enkeltflate 300 kr/t
Detaljerte leiepriser 

Mindre kommunale anlegg
leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen B/U-skole,Nesheim skole og Nesset U-skole, Tuv, Ekne, Mule Ytterøy , Halsan og Skogn B/U-skoler)
100 kr/t

Barn og unge under 16 år - Gratis

--------------------------------------------------------------

Svømmehaller

Skogn Svømmehall (Lysaker)

Leie
520 kr/t

Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov:
260 kr/t

Trønderhallen svømmeanlegg
som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng:
520 kr/t
Detaljerte leiepriser

Til toppen av siden

2010

Skognhallen:
a) Inntektsgivende arrangement 20 % av brutto billettintekt.
  
b) Idrettsarr./kamper o.l. kr. 210,- pr.t.
    
c) Ikke- inntektsgivende arr./trening kr. 210,- pr.t.
    Idrettslag utenfor kommunen bet. kr. 415,- pr. t.
  
d) Evt. utleie av dusj/gerderobe  ved arr. som ikke har tilknytning til kommunale idrettsanlgg betales pr. time pr. garderobe kr.  105,-
  
e) Konserter og andre ikke-idrettslige arrangementer 20 % av brutto 20 % av brutto billettinnt. min billettinnt. min 500,- pr. t.
Påbegynt time regnes som hel time.  

Lysaker svømmehall:   
Åpningstider - fredag:
07:30 - 08:30 Pensjonistbading
16:00 - 19:00 Offentlig bading
19:00 - 20:00 Offentlig bading, voksne
For leie av tider utenom dette ta kontakt med bademester Arne Roger Krogstad, Lysaker svømmehall 74 05 34 06 eller pr. e-post til: arne.roger.krogstad@levanger.kommune.no

Ordinær leie kr. 520,- pr. t.
Lag og foreninger m/spesielle behov kr. 260,- pr. t.

Enkeltbading:
Voksne kr. 55,-
Barn/pensjonister kr. 35,-
Studenter/skoleelever kr. 40,-
Klippekort barn/pensjonister kr. 180,-
Klippekort voksne kr. 410,-
Klippekort stud./skoleielever kr. 250,-
  
For å sikre utnytting av kapasiteten ved idretts- og svømmehallene gis fullmakt til å vurdere reduksjon av billett/leieprisen.  
LSLK helgeleie kr. 250,- pr. t.
Helgeleie  kr. 620,- pr. t.

Til toppen av siden

2009

Skognhallen:
a) Inntektsgivende arrangement 20 % av brutto billettinnt.
 
b) Idrettsarrangement/kamper o.l. kr. 200,- pr. t.
 
c) Ikke- inntektsgivende arr./trening kr. 200,- pr. t.
Idrettslag utenfor kommunen betaler kr. 400,- pr. t.
 
d) Evt. utleie av dusj/garderobe ved arr. som ikke har tilknytning til kommunale idrettsanlgg betales pr. time pr. garderobe
 kr. 100,-
 
e) Konserter og andre ikke-idrettslige arrangementer 20 % av brutto billettinnt. min. 500,- pr. t.
 
f) Påbegynt time regnes som hel time.

Lysaker svømmehall:
Ordinær leie kr. 500,- pr. t.
Lag og foreninger m/spesielle behov kr.250,- pr. t.
 
Enkeltbading:
Voksne kr. 55,-
Barn/pensjonister kr. 35,-
Studenter/skoleelever kr. 40,-
Klippekort barn/pensjonister kr. 175,-
Klippekort voksne kr. 400,-
Klippekort stud./skoleielever kr. 240,-
 
For å sikre utnytting av kapasiteten ved idretts- og svømmehallene gis fullmakt til å vurdere reduksjon av billett/leieprisen. 
LSLK helgeleie kr. 240,- pr. t.
Helgeleie  kr. 600,- pr. t.

2008>>
Til toppen av siden

Publisert: 08.09.2009 16:24 Sist endret: 06.01.2021 12:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051