Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Transporttjenester

Parkering Til toppen av siden
Parkeringsbot - Parkeringsgebyr - Parkeringskort - Parkeringsløyve - Parkeringstillatelse

Tilrettelagt transport Til toppen av siden

TT-bruker - TT-kort - TT-ordning - TT-tjeneste - Transporttjeneste for funksjonshemmede

Gjeldende fra 01.07.2018 

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Søknadsfrister og tildeling
  -  søknad sendes kommunen: postmottak@levanger.kommune.no

Alle godkjente brukere får tilsendt et personlig elektronisk kort som hvert halvår fylles opp med det beløp som er tildelt. Det gis et fast grunnbeløp til alle brukere. Det gis videre tillegg for de med lang avstand fra heimen til kommunesentre og det gis ekstra tillegg til brukere med behov for spesialbil. Beløpene fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

For nærmere info se «Brukerhefte» PDF eller «Retningslinjer» PDF.

Korttjenesten administreres av Rogaland Taxi.

Brukerne har tilgang til deres tjenester 24 timer i døgnet via telefon, SMS og egen brukerside på nettet.

Kortet gjelder i hele landet og turens lengde begrenses kun til gjenstående beløp på kortet. 

Klage:

  • Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket
  • Klagen behandles av kommunens klageorgan


Lenker:

 
Kontaktinfo: Servicekontoret 
 Til toppen av siden

 

Publisert: 24.02.2009 14:08 Sist endret: 28.06.2018 12:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051