Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Lovverk - helse- og omsorgstjenester

For at kommunen skal oppfylle sitt ansvar etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1, skal kommunen blant annet kunne tilby følgende tjenester:

 • Helsetjenester i hjemmet - § 3-2 nr. 5 og 6 a.
 • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt - § 3-2 nr. 6 b.
 • Plass i institusjon, herunder sykehjem - § 3-2 nr. 6 c.
 • § 3-6 Kommunens ansvar ovenfor pårørende:

  Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendige pårørendestøtte blant annet i form av: 
 1. Opplæring og veiledning 
 2. Avlastningstiltak 
 3. Omsorgsstønad 
   


Annen relevant informasjon:


Enkeltvedtak:

Det vil fattes enkeltvedtak for tjenestene beskrevet ovenfor. Når det gjelder ergoterapi- og fysioterapitjenester, så skrives det ikke enkeltvedtak.
Ta da kontakt direkte med tjenesten.
Til toppen av siden 

Publisert: 09.03.2018 10:37 Sist endret: 09.03.2018 11:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051