Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Støttekontakt - Fritidskontakt

Bli støttekontakt

Levanger kommune søker etter personer som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker. Har du tid til overs og lyst til å hjelpe et annet menneske kan du søke om å bli støttekontakt. En støttekontakt må være fylt 18 år. Pr oktober 2017 har vi størst behov for støttekontakter til voksne personer. De fleste oppdrag har behov for at du har førerkort og disponerer bil.

Arbeidsoppgaver:

En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, ivareta sosial kontakt, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

Kvalifikasjoner:

Du trenger ingen utdannelse, men må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og ha gode samarbeidsevner.

Du må være pålitelig og stabil, samt være villig til å forplikte deg over tid.

Lønnsvilkår:

Pr. tiden (2017) er støttekontaktlønnen i Levanger kommune kr. 147,95 pr. time.

Støttekontakt mottar utgiftsdekning på kr 100,- pr mnd hvis mottaker av tjenesten er under 18 år, og utgiftsdekning på kr 50,- pr mnd hvis mottaker av tjenesten er over 18 år.

Ved støttekontaktoppdrag til personer under 18 år kan støttekontakt få dekket kilometergodtgjørelse for inntil 50 km pr mnd. Det benyttes offentlige satser og reiseregning leveres sammen med timelister. Tjenestemottakere over 18 år må selv betale støttekontakten for skyss når han/hun sitter på privatbil.


Jeg trenger støttekontakt

Søknad om støttekontakt vurderes i forhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 nr. 6 bokstav b. Støttekontakt tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Levanger kommune tildeler støttekontakttjenester til personer som har behov for dette på grunn av funksjonsnedsettelse, nettverk eller sosiale problemer.

Målsettingen med tjenesten er blant annet å bidra til at den enkelte får en meningsfylt fritid, bryte ensomhet / isolasjon, bistå med sosial nettverksbygging, fritidsaktiviteter og kulturelle opplevelser.

Tjenesten er gratis. Jeg trenger støttekontakt:

søknadsskjema

  • Klageadgang
    Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandlingen framgår av vedtaket.

 Til toppen av siden  

Publisert: 28.09.2010 10:50 Sist endret: 03.10.2017 09:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051