Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 3/15 - Søknad om endring av minsteareal for elgvald i område 5 - Skogn og Grønningen Almenninger

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2015/960 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 3/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger viltnemd gjennomfører en prosess i forhold til minsteareal for elg og hjort i Levanger kommune. Forslag om endring av minsteareal, som i forkant sendes på høring, fremmes innen 1. mars 2016,  og fastsettes av kommunen innen 15. april 2016. Endelig svar på søknaden fra Skogn og Grønningen almenninger utsettes tilsvarende.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Søknaden gjelder valdet for elg som Skogn og Grønningen almenninger (Skogn bygdealmening) disponerer, sum areal 46.546 da. Det søkes om å endre minstearealet for elg fra 4.000 til 2.500 da/dyr. 

Vurdering:

Kommunen fastsetter minstearealet for elg, hjort og rådyr i en forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike deler av en kommune. Forslag om endring av minsteareal skal fremmes innen 1. mars og fastsettes av kommunen innen 15. april.

Levanger kommune sin «Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, er datert 2008-05-09. Det området det søkes om tilhører sone 5, med et minsteareal for elg på 4.000 da/dyr.

Elgarealet til Åsen Bygdealmenning tilhører også sone 5 med 4000 da som minsteareal. Videre har sone 3, område Buran, og sone 6, Ytterøy 4.000 da som minsteareal. For øvrig er det andre arealgrenser for andre områder i kommunen.

Gjeldene forskrift er 7 år gammel. Det er aktuelt å ta en gjennomgang av hele forskriften, for å vurdere om de gjeldene arealene er fornuftig i dag. Det kan også være aktuelt å endre på minstearealet for hjort i kommunen. En slik total gjennomgang vil ta noe tid, da et forslag må sendes ut på høring til alle vald for hjortevilt i kommunen.

Prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051