Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 1/15 - Referatsaker, møte i Levanger viltnemnd 15.06.2015

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2015/3737 - /K40

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 1/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Delegasjonsreglementet i Innherred samkommune. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering: 

Saker vedtatt som delegerte saker.

 1. Skogn – Markabygda Tildelingsområde. Tillatelse til felling av skadeelg på Nesset jaktfelt.  Elgku felt den 19.07.14
 2. Skogn og Grønningen almenninger (Skogn bygdealmenning). Godkjent vald for elg og hjort, 2015/903
 3. Skogn – Markabygda Tildelingsområde. Godkjent vald for elg og hjort, 2015/903
 4. Skogn – Markabygda Tildelingsområde. Godkjent vald med egen bestandsplan for elg, 2015/903
 5. Skogn – Markabygda Tildelingsområde. Ikke godkjent vald med bestandsplan for hjort, 2015/903
 6. Reinsjø fjellstyre. Søknad om godkjenning av Reinsjø statsallmenning som vald for elg og hjort, 2015/2945
 7. Ekne – Nordfjellet vald for elg og hjort godkjent, samt godkjent som bestandsplanområde for elg, 2015/3389
 8. Ronglan – Åsen Tildelingsområde. Eiendommen Bragstad, gnr. 235/1, areal godkjent i tillegg, 2011/2604
 9. Ronglan – Åsen Tildelingsområde. Eiendommen Forbord, gnr. 217/8, areal godkjent i tillegg, 2015/3056
 10. Aksel Stokke og Wenche Eide. Avslag på søknad om skadefelling av grågås i mai 2015, 2015/2756
 11. Eier av Sunde Øvre, gnr. 55/1, Håvard Jermstad. Trukket ut teig av sin eiendom, fra rådyrvald nr. 11, v/Johannes Haga, 2006/5752
 12. Søknad om skadefelling av grågås og canadagås i området Laberget leirsted til Ekne Kirke.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051