Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 7/13 - Budsjett Levanger viltfond 2013

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2010/1398 - /242

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 7/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foreslåtte budsjettet for Levanger viltfond 2013 vedtas.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering: 

Forslag til budsjett for Viltfondet i Levanger kommune 2013.

Tekst

Saldo

Inntekter, kr

Utgifter, kr

Saldo Levanger viltfond pr. 01.01.2012

490.470,03

 

 

Saldo Levanger viltfond pr. 01.01.2013

434.113,08

 

 

Fellingsavgifter elg og hjort 2013

 

90.000

 

Salg av kjøtt, påkjørt elg

 

15.000

 

Lønn ettersøk skadet vilt

 

 

40.000

Oppdatering av viltbiotoper, - storfugl og hønsehauk

 

 

15.000

Forebyggende tiltak, beiteskader av elg

 

 

15.000

Kompetanseheving, kurs, seminarer, opplæring

 

 

15.000

Diverse søknader, øk. støtte

 

 

20.000

Viltrydding langs veger

 

18.000

20.000

Summering:

 

123.000

125.000

Reduksjon i beholdning

2000

 

 

Beregnet saldo pr. 31.12.2013

432.113,08

   

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 12:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051