Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 17/13 - Fellingstillatelser på rådyr i Levanger i 2013

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2013/2889 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 17/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Viltnemnda gir leder og saksbehandler fullmakt til å bestemme kvoter på felling av rådyr i Levanger for 2013.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

I 2012 var det 83 rådyrvald i Levanger. Det er fortsatt veldig mange vald med tellende areal mindre enn 10.000 da, som må tildeles kvote fra viltnemnda etter § 18 i forskriften.  

Det er et mål for forvaltninga at grunneierne skal styre (myndighet og ansvar) mere av rådyrjakta enn det som har vært i Levanger, og at jakta kan foregå som kvotefri jakt i henhold til § 23 i forskriften. I 2013 har det kommet til en del nye vald med kvotefri jakt.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 10:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051