Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 15/13 - Søknad om godkjenning av vald/endring av vald - Frol tildelingsområde

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2013/2889 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 15/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 11 – ”Søknad om godkjenning av vald”, godkjennes søknaden fra Frol Tildelingsområde om sammenslåing av de omsøkte jaktfelt til et større vald. I henhold til § 23 – ”Kvotefri jakt på rådyr”, godkjennes søknaden om kvotefri jakt på rådyr.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Søknad om godkjenning/endring av vald for rådyrjakt, og om kvotefri jakt på rådyr PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

De søkes om sammenslåing til ett større rådyrvald, dvs. endring av vald. Det søkes samtidig om kvotefri jakt på rådyr i det nye valdet. 

Sammenslåing av rådyrvald. Det søkes om sammenslåing av områder i Frol for rådyrjakt. Det er arealer som samtidig er jaktfelt for elg organisert i grunneierlag innenfor Frol Tildelingsområde.

Områder som søknaden gjelder for:

  • Nordbygda Grunneierlag, 7.850 da.
  • Storåsen utmakslag, 8.702 da.
  • Halsan grunneierlag, 8.889 da.
  • Kolberg jaktområde, 7.319 da.
  • Område Frol bygdealmenning,
  • Levanger kommuneskoger, Frol,
  • og eiendommene i Nytbrotta, 26.982 da.
  • Sum tellende areal: 59.742 da.


Tidligere har de ovennevnte områdene vært rådyrvald hver for seg. I tillegg også noen få mindre vald innenfor de enkelte grunneierlagene. Med sammenslåingen vil en oppnå å kunne drive kvotefri jakt på rådyr, og at rådyrjakta forvaltes av Frol Tildelingsområde på tilsvarende måte som forvaltninga av elg. 

Vurdering:

Søknaden omfatter et større sammenhengende område. Viltforforvaltninga i kommunen ser positivt på den omsøkte sammenslåinga til et større rådyrvald. Det er viktig at grunneierne blir mer aktiv i forvaltninga, noe dette vil bidra til, og dermed ha mulighet til å kunne få ei bedre forvaltning. 

Kvotefri jakt på rådyr. I det område det nå søkes er minstearealet for rådyr 500 da, unntatt Frol bygdealmenning hvor minstearealet er 20.000 da.

I henhold til § 23 i forskriften kan det gis tillatelse tilkvotefri jakt på rådyr i vald eller bestandsplanområder med tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10.000 da.

I ”Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune”, område 1,  er minstearealet på rådyr i det omsøkte område 500 da, unntatt i Frol bygdeallmenning hvor minstearealet er 20.000 da (område 2).

Området det nå søkes på har totalt god margin i forhold til arealkravet i forskriften for kvotefri jakt på rådyr.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 11:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051