Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 13/13 - Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy i 2013

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2013/2890 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 13/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting, fattes   følgende vedtak:

Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag tildeles følgende fellingskvote på elg for 2013:

Kalv:                    5 dyr.

Voksne hunndyr: 3   ”

Voksne hanndyr: 2   ”

Sum:                  10 dyr  

Kalv kan felles isteden for voksne dyr.

Forslaget er slik som søkt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy, datert 19.04.2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Saken skal behandles i henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting, målrettet avskyting. 

Kommunen kan/skal tildele godkjente vald kvote uten årlig søknad. Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag har søkt om en kvote på 10 dyr for 2013.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 11:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051