Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 12/13 - Sjåstad elgvald. Kvote for elgjakt i 2013

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2011/4125 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 12/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting, fattes følgende vedtak:

Sjåstad elgvald tildeles følgende fellingskvote på elg for 2013: 

Kalv:                    2 dyr.

Voksne hunndyr: 1   ”

Voksne hanndyr: 1   ”

Sum:                    4 dyr

Kalv kan felles isteden for voksne dyr.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering

Saken skal behandles i henhold til ” Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting.Valdet har ikke søkt på kvote for 2013. Kommunen kan/skal tildele godkjente vald kvote uten årlig søknad.  

Valdet har et tellende areal på 4.741 da. Det ble i 2012 tildelt 4 dyr. Det ble felt 4 dyr, derav 2 kalver, 1 okse - 1 ½ år, og 1 eldre ku.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 11:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051