Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 11/13 - Ekne Utmarkslag/Falstad nedre. Kvote for elgjakt i 2013

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2011/5088 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 11/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksbehandler foreslår ikke kvote for 2013. Aktuell kvote diskuteres under møtet, før viltnemnda fastsetter kvoten.

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting, skal det fattes vedtak på kvote med følgende fordeling på alder og kjønn:

Kalv:                    ? dyr.

Voksne hunndyr: ?   ”

Voksne hanndyr: ?   ”

Sum:                    ? dyr

I henhold til forskriften kan kalv kan felles isteden for voksne dyr.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Saken skal behandles i henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting.

Valdet har ikke sendt søknad om fellingstillatelse for elg i 2013.  

Kommunen kan/skal tildele godkjente vald kvote uten årlig søknad.

Valdets tellende areal er 27.500 da.  

I 2012 ble det tildelt 18 dyr på valdet. Det ble felt 18 dyr, derav 10 kalver, 2 kyr 1 ½ år, 2 kyr 2 ½ år og eldre, 2 okse 1 ½ år, og 2 okser 2 ½ år og eldre.

Valdet påklaget kvoten som ble gitt av viltnemnda i 2012. Fylkesmannen opprettholdt viltnemndas vedtak.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 11:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051