Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 8/14 - Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2011/4125 - /K46  

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 8/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Sjåstad elgvald følgende kvote på elg for 2014: 

Kalv:                    3 dyr
Voksne hunndyr: 1   ”
Voksne hanndyr: 1   ”
Sum:                    5 dyr  

Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting. 


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valdet har et tellende areal på 4.741 da. 

Vurdering:

I 2013 ble valdet tildelt 4 dyr, derav 2 kalver, 1 hunndyr og 1 hanndyr.  Det ble felt 2 dyr, derav 1 kalv og 1 hunndyr 1 ½ år, dvs. en fellingsprosent på 50.

Sett Elg-data for Levanger kommune viser en økning i elgstammen. For årene 2009 – 2013 ( 4 år) er Sett elg pr. jegerdag i gj.snitt 0,77 pr. jegerdag. For 2013 er tallet 0,91.

Elgvaldet Sjåstad har et lite areal, og data for «Sett elg» for bare dette valdet blir veldig usikkert, og kan ikke brukes som grunnlag for å vurdere elgbestanden.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051