Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 2/14 - Godtgjørelse for bruk av hund ved ettersøk av skadet vilt i Levanger kommune

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2014/4125 - /151

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 2/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Godtgjørelse for bruk av hund ved ettersøk av skadet vilt i Levanger kommune settes til kr 125/time. Vedtaket gjelder fra 01.01.2014. Det forutsettes at hunden er godkjent ettersøkshund. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger viltnemnd behandlet i møte den 19.01.2012, sak 2/2012: «Arbeidet med ettersøk av skadet vilt, 2012 – til og med 2015»

Det ble da fastsatt satser for lønn ved ettersøk av skadet vilt, samt tillegg i prosent for ubekvem arbeidsstid.  

Følgende ble vedtatt:

Ordinær sats pr. time: kr 250, og med følgende tillegg:

  • 50 %/ kr 375/time: Hverdager kl. 17.00 – 20.00.
  • 100%:/ kr 500/time: Kl. 20.00 – 06.00.
  • 100 %:/ kr 500/time: Lørdager, søndager og helgedager.
  • 100 %:/ kr 500/time: Etter kl.12.00 på onsdag før skjærtorsdag, jul og nyttårsaften.


I vedtaket ble det ikke nevnt noe om sats for bruk av godkjent ettersøkshund, og satsen som har vært brukt, kr 65/time ble stående som tidligere. Kr 65/time tilsvarte 50 % av den gamle ordinære satsen, som da var da kr 130/time.  

Vurdering:

Kr 65/time har stått uendret i mange år. Det er naturlig at også godtgjørelsen for godkjent ettersøkshund blir justert i tråd med den generelle prisstigninga.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051