Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 1/14 - Budsjett for Levanger kommunes viltfond

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2014/4125 - /151

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 1/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foreslåtte budsjettet vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. 

Vedlegg:

  1. Regnskapssammendrag for viltfondet for 2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Saldo pr. 01.01.2013 var kr 434.113, og 31.12.2013 kr 354.045. Saldoen ble således redusert med kr 80.068. 

Størsteparten av utgiftene i 2013 er kostnader med ettersøk av skadet vilt, trafikksikringstiltak (rydding av elgmat og sikt langs veger), registrering av storfuglleiker i Levanger (kr 26.000 v/Naturkontakten), og kurs/opplæring.

Vurdering:

Forslag til budsjett for Levanger kommunes viltfond 2014

Tekst

 

Saldo Levanger viltfond pr. 01.01.2014

354.045

Inntekter:

 

Fellingsavgifter elg og hjort 2014

100.000

Salg av kjøtt, påkjørt elg

15.000

Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger, innvilget tilskudd

20.000

Sum inntekter

135.000

 

 

Kostnader:

 

Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger.

20.000

Lønn ettersøk skadet vilt

65.000

Eventuelle forebyggende tiltak, - beiteskader av elg

15.000

Kompetanseheving, kurs, seminarer, opplæring

15.000

Diverse søknader, øk. støtte

20.000

Sum kostnader:

135.000

 

 

Reduksjon/Økning i beholdning

0,-

Beregnet saldo Levanger viltfond pr. 31.12.2014

354.045

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051