Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 10/14 - Fellingskvoter på hjort i Levanger 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2013/2889 - /K46    

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 10/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2014


Vald

Areal
da


Kalv

Voksne
hunndyr

Spiss-
bukk

Voksne hanndyr, 2 ½ år og eldre

Sum
dyr

Frol Tildelingsområde.

74.675

1

1

 

1

3

Ronglan - Åsen Tildelingsområde

74.633

3

2

1

3

9

Nordfjellet Tildelingsområde

26.359

1

1

 

1

3

Ekne - Falstad elg og hjortevald

27.806

1

 

 

1

2

Våttåberget elg og hjortevald

11.866

1

 

 

1

2

Ytterøy hjortevald

14.639

1

 

 

1

2

Skogn - Markabygda Tildelings-
område, bestandsplan 2013 – 2014.

 

135.618

 

 

 

 

 

15

Summering:

 

8

4

1

8

36


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting.


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

I 2013 ble tildelt totalt 34 dyr i Levanger, derav 15 dyr på valdet Skogn – Markabygda som har bestandsplan for årene 2013 – 2014, med sum 30 dyr i de to årene.

Det ble felt 17 dyr, dvs. en fellingsprosent på 50. Av de felte dyrene var det 24 % kalv, 29 % hanndyr 1 ½ år, 23,5 % eldre hanndyr og 23,5 % eldre hunndyr. Det ble ikke felt hunndyr 1 ½ år. 

Av de 17 dyrene ble det felt 14 dyr på valdet Skogn – Markabygda og 3 dyr på valdet Ronglan – Åsen. På de andre valdene ble det ikke felt hjort. Hjortebestanden i kommunen oppfattes å være økende.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051