Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Elgjakta i Levanger

Elg


Elgjakta 2019 - info som PDF

I Levanger har viltnemnda vedtatt å følge de sentrale bestemmelsene som gjelder for jakttid på elg og hjort med følgende jakttidsramme:

  • Hjort: 1. september – 23. desember.
  • Elg: 25. september – 23. desember.


Alle datoene er fra og med og til og med.

Rettighetshaver eller grunneier kan likevel innkorte jakttiden i sitt område. I enkelte områder har rettighetshaver/ grunneier benyttet denne muligheten for jakttiden på elg i Levanger.


Vald


Jakttid elg

Tildelte 
elg 2019

Skogn og Markabygda

25.09 – 23.12

 63

Sjaastad Troset

25.09 – 23.12

 5

Reinsjø statsallmenning

25.09 – 23.12

 4

Ytterøy

25.09 – 23.12

 5

Skogn Bygdeallmenning

25.09 – 30.11

 16

Ekne Nordfjellet

05.10 – 23.12

 60

Frol

10.10 – 23.12

 75

Ronglan Åsen

05.10 – 03.11

 75

 sum

 

303

Informasjon om jakttid på elg i Levanger 2018

Endringer/feil/mangler kan rapporteres inn til Rune Sørholt 

Elgjakta 2018

266 felte elg av
en kvote på 314

Resultat 2018 PDF - excel

Resultat pr. vald 2018 PDF 


Elgjakta 2017

Fellinger PDF - pr. jaktfelt PDF - excel 

Tildelt totalt, stk 353
Felt hannkalv 64
Felt hunnkalv 68
Felt hanndyr 1 ½ år 37
Felt hunndyr 1 ½ år 37
Felt hanndyr eldre 46
Felt hunndyr eldre 51
Felt totalt, stk. 303
Ant. kilo totalt 34.528
Fellingsprosent 85,8


Elgjakta 2016

Resultat elgjakta 2016 PDF - excel

Det totlat ble felt 288 elg i Levanger i 2016.

Fellingsprosent, tildelte og felte dyr tidligere år:

År Felt tot. Tildelt tot. Fellings%
2001 227 234 97
2002 206 206 100
2003 254 256 99
2004 285 286 100
2005 306 330 93
2006 248 275 90
2007 230 260 88
2008 227 260 87
2009 238 251 95
2010 242 254 95
2011 242 258 94
2012 241 253 95
2013 264 283 93
2014 272 296 92
2015 307 336 91

Elgjakta 2015

Fellinger PDF - pr. jaktfelt PDF - excel 

Fellinger totalt 2015: 
306 stk. felte elg, tilsammen 35.859 kg,
tangering av rekorden for det høyeste antall felte elger i Levanger kommune, i 2005 ble det også felt 306 elger.

Størtse vekt (over 200 kg):

Jaktfelt/vald

Elg nr.

Dato felt

 Kilo

Kjønn

Alder

Djupdal

7

28.9.

        232

Hann

Eldre

Nossum-Bjørndal

15

13.10.

        224

Hann

Eldre

Vinan og Strømmen

12

12.10.

        222

Hann

Eldre

Brekka

16

10.10.

        220

Hann

Eldre

Troset

5

30.10.

        220

Hunn

Eldre

Storåsen utm.lag

1

26.9.

        220

Hann

Eldre

Halsan Gr.lag

7

10.10.

        215

Hann

Eldre

Reinsjø Statsalmenning

1

25.9.

        215

Hann

Eldre

Lev.kom.skog/Frol b.alm

4 (1)

25.9.

        210

Hann

Eldre

Nordbygda,Frol

7

17.10.

        210

Hunn

Eldre

Grønning/Finnåsen

6

17.10.

        208

Hann

Eldre

Brekka

3

25.9.

        208

Hann

Eldre

Elgåsen

13

23.10.

        204

Hunn

Eldre

Elgåsen

5

1.10.

        202

Hann

Eldre

Kolberg

9

24.10.

        202

Hunn

Eldre

Troset

3

11.10.

        200

Hunn

Eldre

 

 

Jaktfelt/vald Elg nr. Dato felt  Kilo  Kjønn Alder Sum
tagger
Storåsen utm.lag 1 26.9.         220 Hann Eldre 15
Grønning/Finnåsen 6 17.10.         208 Hann Eldre 11
Lynum 8 11.10.         168 Hann Eldre 10
Åker-Åvik Grenne 4 10.10.         194 Hann Eldre 10
Lev.kom.skog/Frol b.alm 4 (1) 25.9.         210 Hann Eldre 10
Skogn b.alm. Øst 6 13.10.         189 Hann Eldre 9
Brekka 11 26.9.         197 Hann Eldre 9
Reinsjø Statsalmenning 1 25.9.         215 Hann Eldre 9

 Til toppen av siden


Historikk:

=========Elgjakta 2014:=============================

Elgjakta 2014

2014 (totalt): Fellinger PDF (excel) (openoffice)

Klikk for større oversikt

Sammendrag som PDF - excel 


Elgjakta 2013 - totalt

Total fellinger 2013 PDF - (excel) (openoffice)

 

Antall

   

Sum tildelte dyr

282

   

Sum felte dyr

264

  Fordeling i %

Hanndyr

152

58

 

Hunndyr

112

42

 

Eldre okser

37

14,0

 

Eldre kyr

37

14,0

 

1 1/2 år hann

50

18,9

 

1 1/2 år hunn

28

10,6

 

Kalv hann

65

24,6

 

Kalv hunn

47

17,8

 

Sum kalv

112

42,4

 

Sum 1 1/2 år

78

29,5

 

Sum ungdyr

190

72,0

 
       
       

Fellingsprosent:

     
 

Tildelt

Felt

% felt

Levanger totalt:

282

264

93,6

Levanger "Fastland"

272

258

94,9

Ytterøy

10

6

60

 

Felling, fordeling vald

Antall

Antall til-

Antall

Vald. (8 stk.)

jaktfelt

delte dyr

felte dyr

Skogn - Markabygd

10

78

75

Ronglan - Åsen

9

83

79

Nordfjellet

4

26

25

Frol

7

45

45

Sjåstad

1

4

2

Ekne

1

21

17

Våttberget

1

15

15

Ytterøy

1

10

6

Sum:

34

282

264


Det ble felt 53 (56 i 2012) tvillingkalver og 61 (60 i 2012) enkeltkalver.
Det ble "felt" 311 tagger (275 i 2012).

Vekt i gjennomsnitt alle felte dyr: 113 kg (110 i 2012).
Utbytte elgkjøtt: 29,8 tonn (26,3 tonn i 2012).
Førstehåndsverdi kjøtt: 2,2 millioner kr. (74 kr/kg).

=========Elgjakta 2012:=============================

Totalt 2012: Fellinger PDF (excel) (openoffice) - sammendrag PDF

Det er felt 241 dyr i 2012, som er på samme nivå som i 2011 (242).

       Til toppen av siden
=========Elgjakta 2011:==============

Totalt begge periode: Fellinger PDF (excel) (openoffice)

Sum felte dyr 2011: 242 (tildelte dyr 258) - fellingsprosent: 93,8%

Hanndyr  135, fordelt slik 54 (kalver) - 41 (1 1/2) - 40 (eldre)
Hunndyr  107, fordelt slik 51 (kalver) - 23 (1 1/2) - 33 (eldre)

Sum felte dyr 242:
Hanndyr 135 - 56%
Hunndyr 107 - 44%

Eldre okser 40 - 16,5%
Eldre kyr 33 - 13,6%

1 1/2 år hann 41 - 16,9%
1 1/2 år hunn 23 - 9,5%
Sum 1 1/2 år: 64 - 26,4%

Kalv hann 54 - 22,3%
Kalv hunn 51 - 21,1%
Sum kalv: 105 - 43,4%

Sum ungdyr 169 - 69,8%

-------

Antall felte dyr fordelt på de enkelte vald (8 stk.):
Skogn - Markabygd 10 jaktfelt, 68 fellinger
Ronglan - Åsen 9 jaktfelt, 66 fellinger
Nordfjellet 4 jaktfelt, 23 fellinger
Frol 7 jaktfelt, 42 fellinger
Sjåstad 1 jaktfelt, 4 fellinger
Ekne 1 jaktfelt, 18 fellinger
Våttberget 1 jaktfelt, 12 fellinger
Ytterøy 1 jaktfelt, 9 fellinger
Sum: 34 jaktfelt, 242 fellinger
    
Vekt i gjennomsnitt alle felte dyr: 114 kg.    
Utbytte kjøtt: 27,7 tonn.    
Førstehåndsverdi kjøtt: Ca. 2 millioner kr.    
    
Det ble  felt 44 tvillingkalver og 55 enkeltkalver    
Det ble "felt" 305 tagger (spir).    
 

       Til toppen av siden
=========Elgjakta 2010:==============

Fellinger PDF (excel) (openoffice)
234 stk. elg felt, til sammen 29.297 kg.
Tildelt 254 elg felt 234 det gir en fellingsprosent på 92,1%.

Antall - fordeling i %
Tildelte dyr  254 
Felte dyr      234 - 92,1
Hanndyr      117 - 50
Hunndyr      117 - 50
Eldre okser   38 - 16,2
Eldre kyr       28 - 12,0
1 1/2 år hann 38 - 16,2
1 1/2 år hunn 29 - 12,4
Kalv hann      41 - 17,5
Kalv hunn      60 - 25,6  
Kalv            101 - 43,2
1 1/2 år         67 - 28,6
Sum ungdyr 168 - 71,8

Størst vekt:
6 Brekka, elg nr. 1, felt 25. sept., vekt 265 kg, antall spir 12
Størst spir:
6 Brekka, elg nr. 1, felt 25. sept., vekt 265 kg, antall spir 12
17 Vinan og Strømmen, elg nr. 7, felt 11. okt., vekt 200, antall spir 12

       Til toppen av siden
=========Elgjakta 2009:=============

Fellinger PDF (excel) (openoffice)

Pr. 11.12.09:
Tildelt 251 elg felt 232 det gir en fellingsprosent på 92,4

Sammendrag over felt elg i Levanger i 2009
Antall                         %
Felte dyr      232
Hanndyr      122       52.6
Hunndyr      110       47.4
Eldre okse     21         9.1
Eldre ku        26       11.2
1,5 år hann    41       17,7
1,5 år hunn    24       10.3
Kalv hann      59       25.4
Kalv hunn      61       26.3

Kalv %                     51.7
Kalv/ungdyr %          79.7

Størst vekt: 23 Markhus, elg nr. 3, felt 1. okt., vekt 245 kg, okse, antall spir 11
Størst spir: 18 Åker-Åvik Grenne, elg nr. 11, felt 22. okt., vekt ikke oppgitt, okse, antall spir 15

tidligere år>
       Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2009 10:45 Sist endret: 23.09.2019 13:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051