Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Miljøfyrtårnsertifiseringen

Levanger Kommune er nå godt i gang med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Kommunen har som mål og bli ferdig med miljøsertifisering av alle enheter innen utgangen av 2022.

Dette betyr at kommunen i løpet av de neste to til tre årene vil gå igjennom en rekke krav og kriterier på områder som Arbeidsmiljø, Energi, Transport, Avfall og Innkjøp på alle enheter og avdelinger. Det skal dokumentere i henhold til krav som er sammenstilt av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Og arbeidet ender opp i at det vil bli tatt ut klima- og energirapport fra alle enheter. Dette vil gjøre at Levanger kommune kan sette opp tydelige og målbare indikatorer basert på historiske tall og vil derfor være bedre i stand til å bidra til det grønne skiftet.

Vil du vite mer hva Stiftelsen Miljøfyrtårn er og hva den gjør, så kan du kopiere denne adressen www.miljofyrtarn.no i din nettleser eller klikke her.

Bakgrunn:

I 2020 vedtok kommunestyret at kommunen skulle søke om å bli partner i Klimapartner Trøndelag. For å kunne bli medlem er det en forutsetning at kommunen sertifiseres og setter klima og energi på dagsordenen gjennom å etablere klimaledelse. Dette for å kunne opprettholde kravene som stilles i et slikt partnerskap.

For å hjelpe oss i sertifiseringsarbeidet har kommunen valgt å bruke Stiftelsen Miljøfyrtårn sin metode som tilbyr oss digitale verktøy og veiledning i arbeidet. Arbeidet skal involvere mange ansatte og det er et ønske og en forutsetning at arbeidet vil øke forståelsen av og interessen for hvordan vi kan bidra til et mindre klimafotavtrykk.

Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen er:
Sølvi Melvold, e-post: solvi.melvold@levanger.kommune.no
Ingrid Okkenhaug Bævre, e-post: ingrid.baevre@levanger.kommune.no

 


Miljøsertifiseringen er et viktig bidrag til kommunens innbyggere og til de som kommer etter oss sier ordfører Anita Ravlo Sand - video

Publisert: 21.01.2021 12:57 Sist endret: 10.03.2022 09:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051